Όταν μάθει το κοινό στο δωρεάν, γιατί μετά να πληρώσει;