Φωτογραφίζει τα έξι παιδιά της, στις διακοπές τους