Τριαντάφυλλος: Ας δω τους δικούς μας και ας μην φάω για πέντε μέρες