Σολωμού – Παπαδημητρίου – Θεοχάρη: Κορίτσια στον ήλιο