Με την Καίτη δεν έχουμε φτάσει ποτέ στο σημείο να χωρίσουμε