Κυκλοφόρησε, 26 χρόνια μετά, επανεκτέλεση του «Μπορεί» του Μάνου Ξυδούς