Η αντίδραση του Σπύρου Πώρου για την Φωτεινή Ψυχίδου