Η Άννα Μαρία έχει απομονωθεί και δεν τρώει – Τα κλάματα του Πυργίδη