Δεν με ενοχλεί η πανδημία, θα πήγαινα να κοινωνήσω -Βίντεο