Αρνητικοί όλοι οι ηθοποιοί στο τεστ για τον κορωνοϊό