Από το πρωί φοράω και προφυλακτικό για να είμαστε καλυμμένοι