Αποκάλυψε τι έκανε το τελευταίο βράδυ πριν γεννήσει το δεύτερο παιδί της