Τρίτη, Δεκεμβρίου 1, 2020

Αστική γεωργία για την καταπολέμηση της ανεργίας

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Τα πρώτα  156 κηπάρια του Δημοτικού Λαχανόκηπου παρέδωσε στους αντίστοιχους δικαιούχους, ανέργους της περιοχής, ο Δήμαρχος Λαρισαίων Κ. Τζανακούλης εγκαινιάζοντας έτσι την υλοποίηση της πλέον καινοτόμου δράσης του Δήμου για τη στήριξη των ανέργων μέσω του προγράμματος της αστικής γεωργίας. Οι δικαιούχοι υπέγραψαν τις σχετικές συμβάσεις με το Δήμο Λαρισαίων και παρέλαβαν προς χρήση τις εκτάσεις του Δημοτικού Λαχανόκηπου μαζί με τις «οδηγίες» του Δημάρχου Λαρισαίων για την προστασία του χώρου, αλλά και του περιβάλλοντος, ως απαραίτητης προϋπόθεσης για τη συνεργασία των δύο πλευρών. Ο  κ. Τζανακούλης δεν απέκλεισε μάλιστα τη διεύρυνση της συνεργασίας από τη στιγμή που οι ενδιαφερόμενοι (άνεργοι) επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις εκτάσεις για να δημιουργήσουν ένα μικρό εισόδημα. «Ο Δήμος Λαρισαίων είναι εδώ για να στηρίξει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, ακόμα και να ενθαρρύνει το συνεταιρισμό μεταξύ των καλλιεργητών» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δήμαρχος. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Τζανακούλης τόνισε  «Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος είναι μια καινοτόμος δράση του Δήμου Λαρισαίων που επιχειρεί να συνδυάσει πολλαπλά οφέλη. Κατ’ αρχήν δίνει τη δυνατότητα σε νέους άνεργους της περιοχής μας να καλλιεργήσουν, είτε για να καλύπτουν τις δικές τους διατροφικές ανάγκες , είτε – αν το επιθυμούν – για να δημιουργούν έτσι ένα μικρό εισόδημα για τους ίδιους και τις οικογένειες τους». «Ταυτόχρονα κι επειδή το πρόγραμμα θα επεκταθεί και σε άλλες ομάδες του πληθυσμού, όπως σχολεία και ΚΑΠΗ, δίνει επίσης τη δυνατότητα στις ομάδες αυτές να έρθουν κοντά στη φύση και την καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων . Τέλος με τον τρόπο αυτό επιχειρούμε μια παρέμβαση στο αστικό περιβάλλον διευρύνοντας τους ανοιχτούς χώρους και τους χώρους πράσινου, παρεμβαίνοντας έτσι στο μικροκλίμα της περιοχής, ενώ με βάση της υποχρεώσεις των δικαιούχων του προγράμματος, ένα μέρος της παραγωγής (περίπου το 10%) θα προωθείται προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, μια άλλη επίσης καινοτόμο δράση που στηρίζει τις αδύναμες ομάδες του πληθυσμού». Τέλος κ. Τζανακούλης ευχαρίστησε τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Γεωτεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων, της Τεχνικής Υπηρεσίας και της ΔΕΥΑΛ για την καθοριστική συμβολή τους στην επιτυχία του προγράμματος. Από την πλευρά του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πρασίνου κ. Α. Γαλάτος δήλωσε πως η ανταπόκριση των ανέργων ξεπέρασε τις προσδοκίες της δημοτικής αρχής και εγγυάται ήδη την επιτυχία του προγράμματος και τόνισε πως στο άμεσο μέλλον θα δοθεί η δυνατότητα και σε άλλες ομάδες του πληθυσμού (Σχολεία, ΚΑΠΗ, αλλά και απλούς πολίτες) να αποκτήσουν πρόσβαση στο πρόγραμμα της αστικής γεωργίας. .

«Πράσινη» πόλη η Θέρμη

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Μελέτη για τη δημιουργία ενός αειφορικού ολοκληρωμένου δικτύου πρασίνου στο Δήμο Θέρμης που θα αξιοποιεί τις λειτουργίες της πόλης, ενώ με την ολοκλήρωση του έργου θα κατατάσσει τη Θέρμη σε μια από τις πιο πράσινες πόλεις της Ελλάδας. παρουσιάστηκε αυτή την εβδομάδα. Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης με το Α.Π.Θ. «Διερεύνηση  εφαρμογής καινοτόμου οικολογικού σχεδιασμού για τη δημιουργία αειφορικού ολοκληρωμένου δικτύου πρασίνου στο Δήμο Θέρμης» καταγράφηκε, αναλύθηκε και αξιολογήθηκε το αστικό και περιαστικό πράσινο του οικισμού και της επέκτασης Θέρμης και διερευνήθηκε ο ρόλος ενός ενιαίου δικτύου πρασίνου σε σχέση με τις λειτουργίες της πόλης, και τις δυνατότητες σύνδεσής του με πολιτιστικούς, ιστορικούς, και κοινωνικούς πόλους έλξης για την τελική εφαρμογή ενός καινοτόμου οικολογικού σχεδιασμού. Έτσι, λοιπόν, προτάθηκαν τρεις μεγάλες κατηγορίες περιπάτων διαδρομών με διαφορετικό χαρακτήρα και ενδιαφέρον : - Αστικός περίπατος ο οποίος αποτελείται από ένα δίκτυο διαδρομών στα όρια της πόλης και συνδέει χώρους πολιτιστικού, ιστορικού και λειτουργικού ενδιαφέροντος, συνδέοντας μεταξύ τους τις βασικές λειτουργίες κάθε γειτονιάς - Περίπατος νερού ο οποίος αποτελείται από άξονες που ενοποιούν τις διαδρομές των ρεμάτων καθιστώντας τους, πράσινες διαδρομές ενεργητικής και παθητικής αναψυχής και δίνουν τη δυνατότητα της συνεχούς κίνησης δίπλα στο νερό και - Ποδηλατικός περίπατος ο οποίος διασχίζει τον περίπατο του νερού και τον αστικό περίπατο, με στόχο την εύκολη σύνδεση σημείων ενδιαφέροντος, λειτουργίες και πάρκα σε όλο το αστικό δίκτυο Στο ίδιο πλαίσιο μελετήθηκε μια πρόταση διαχείρισης των πεζοδρομίων των οδών της περιοχής της επέκτασης του οικισμού της Θέρμης, λαμβάνοντας υπόψη το βιοκλιματικό σχεδιασμό των υπαίθριων χώρων και το δεδομένο της υφιστάμενης κατασκευής των κρασπέδων και προέκυψαν τρεις διαφορετικοί τύποι πεζοδρομίων οι οποίοι κατηγοριοποιήθηκαν ανά πλάτος οδών του οδικού δικτύου της περιοχής, και δύο τύποι πεζοδρόμων μικτής χρήσης, καθώς επίσης και εναλλακτικές προτάσεις στρώσης δαπέδων. Επίσης εξετάστηκε η χρήση του ποδηλάτου εντός και εκτός του πεζοδρομίου, καθώς και ο ρόλος της φύτευσης στον υπαίθριο αστικό χώρο. Προέκυψαν οκτώ κατηγορίες προτεινόμενου φυτικού υλικού ανάλογα με το σχεδιασμό και το είδος των οδών. Απ’ όλα τα παραπάνω προκύπτει μια αύξηση του ποσοστού πρασίνου της συνολικής έκτασης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θέρμης από 14%  που προβλέπεται με την υλοποίηση του Πολεοδομικού Σχεδίου σε 16,4% και την κατατάσσει σε μια από τις πόλεις με το περισσότερο πράσινο  στην Ελλάδα. .

Χημικές ουσίες: αυστηρότερα μέτρα από ΕΕ για ρύπανση των υδάτων

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Νέες μορφές χημικής ρύπανσης απειλούν τα ύδατα στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, η Κομισιόν προτείνει να προστεθούν 15 χημικές ουσίες στον κατάλογο των 33 ρύπων που παρακολουθούνται και ελέγχονται στα επιφανειακά ύδατα της ΕΕ. Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα προς τη βελτίωση της ποιότητας των ποταμών, λιμνών και παράκτιων υδάτων. Οι 15 ουσίες περιλαμβάνουν βιομηχανικές χημικές ουσίες, καθώς και ουσίες που χρησιμοποιούνται στα βιοκτόνα, στα φάρμακα και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και απειλούν την υγεία και το περιβάλλον. Οι προτεινόμενες ουσίες αποτελούν προϊόν μελέτης, όπου εξετάστηκαν οι κίνδυνοι που αντιπροσωπεύουν περίπου 2.000 ουσίες, ανάλογα με την περιεκτικότητά τους στα επιφανειακά ύδατα και την επικινδυνότητα, παραγωγή και χρήση τους. Σημειώνεται ότι ειδικά για 6 από τις 15 νέες ουσίες προτεραιότητας, βάσει της προτεινόμενης ταξινόμησης, θα απαιτηθεί ο τερματισμός της απόρριψής τους στα ύδατα εντός 20 ετών. Οι προτεινόμενες πρόσθετες 15 ουσίες προτεραιότητας είναι οι εξής: -Ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων -Ουσίες που χρησιμοποιούνται σε βιοκτόνα προϊόντα -Βιομηχανικές χημικές ουσίες -Παραπροϊόντα καύσης (διοξίνες) -Φαρμακευτικές ουσίες Αξίζει να αναφερθεί ότι για πρώτη φορά προτείνονται και τα φαρμακευτικά προϊόντα , καθώς έχει διαπιστωθεί ότι συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν τα προτεινόμενα πρότυπα ενδέχεται να επηρεάζουν την υγεία των ψαριών, μειώνοντας, για παράδειγμα, την επιτυχημένη αναπαραγωγή, ενώ βλάπτουν και άλλους οργανισμούς. .

Δέκα νέα συναρπαστικά είδη ζώων και φυτών που ανακαλύφθηκαν το 2011 (photos)

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Παρότι το 2011 σημαδεύτηκε από την εξαφάνιση ή τη διακινδύνευση της επιβίωσης πλήθους ειδών πανίδας και χλωρίδας, στον αντίποδα ανακαλύφθηκαν πολλά πρωτόγνωρα πλάσματα: από είδη καρχαριών και δελφινιών μέχρι μέδουσες, παράσιτα και βάτραχοι. Ωστόσο, σύμφωνα με τον  Ερυθρό Κατάλογο (Red List)  των ειδών υπό εξαφάνιση που δημοσιοποίησε η Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN) στις  10 Νοεμβρίου 2011 περισσότερα από  62.000 είδη  πανίδας και χλωρίδας κινδυνεύουν ( περισσότερα εδώ ). Διαβάστε παρακάτω δέκα είδη που ανακαλύφθηκαν το 2011: 1. Σαρκοβόρα φυτά-κανάτες Ερευνητές του WWF ανακοίνωσαν την ανακάλυψη περισσότερων από 200 ειδών νέων ειδών στην περιοχή του ποταμού Μεκόνγκ της Κίνας, μεταξύ των οποίων πέντε σαρκοβόρα φυτά που μοιάζουν με κανάτες. Τα συγκεκριμένα φυτά προσελκύουν και τρέφονται με μικρούς αρουραίους, ποντίκια, σαύρες, ακόμα και πουλιά.           2. Μύκητες-παράσιτα που μετατρέπουν μυρμήγκια σε ζόμπι Επιστήμονες ανακάλυψαν τέσσερα νέα είδη μυκήτων οι οποίοι ελέγχουν τη συμπεριφορά των μυρμηγκιών που τους πλησιάζουν, τα μετατρέπουν σε ζόμπι και στη συνέχεια διαβιούν και αναπτύσσονται παρασιτικά στο «κουφάρι» τους. Οι μύκητες-ξενιστές εντοπίστηκαν σε δύο διαφορετικές περιοχές των τροπικών δασών της Αμαζονίας. Καθένα από τα τέσσερα είδη εξειδικεύεται στην “παγίδευση” ενός διαφορετικού είδους μυρμηγκιού-ξυλουργού ( διαβάστε περισσότερα εδώ ).             3. Θαλάσσιος Γυμνοσάλιαγκας Ένα ταξίδι μελών της Ακαδημίας Επιστημών της Καλιφόρνια στις Φιλιππίνες είχε ως αποτέλεσμα την ανακάλυψη περισσότερων από 300 ειδών συμπεριλαμβανομένου ενός θαλάσσιου γυμνοσάλιαγκα που εκκρίνει τοξίνες για να απομακρύνει τους θηρευτές ελλείψει κελύφους.         4. Ο “πρησμένος” καρχαρίας Στο ίδιο ταξίδι στις Φιλιππίνες ανακαλύφθηκε ένας καρχαρίας που γεμίζει το στομάχι του με νερό για να πρηστεί και να φανεί ακόμα πιο απειλητικός στους εχθρούς του.         5. Πίθηκος Callicebus Το νεότερο μέλους της οικογένειας πιθήκων Callicebus ανακαλύφθηκε σε μια ανεξερεύνητη πλευρά της Αμαζονίας τον Αύγουστο του 2011 όταν ο βιολόγος Τζούλιο Νταλπόντε εντόπισε ένα πρωτεύον θηλαστικό με σημάδια στο κεφάλι και την ουρά που το διέκριναν από τους άλλους πιθήκους της περιοχής.       6. Γιγάντια ροζ μέδουσα Επιστήμονες συνάντησαν μια γιγάντια μέδουσα χρώματος ροζ, με πλοκάμια μήκους άνω των 21 μέτρων η οποία φέρει το επίσημο όνομα Drymonema larsoni .         7. Δελφίνι Tursiops australis Μόλις τρία είδη δελφινιών εντοπίστηκαν κατά τον προηγούμενο αιώνα. Πέρυσι όμως Αυστραλοί επιστήμονες παρατήρησαν ότι τα πλατύρυγχα δελφίνια που κολυμπούσαν στις θάλασσές τους αποτελούσαν ένα τελείως διαφορετικό είδος. Πρόκειται για τα δελφίνια Tursiops australis που διαφέρουν από τους συγγενείς τους τόσο ως προς τη χρωμοσωματική αλυσίδα όσο και ως προς το σχήμα του κρανίου.     8. Γιγάντια καβούρια Johngarthia cocoensis Στα νησιά Cocos 560 χιλιόμετρα από την ακτή της Κόστα Ρίκα ερευνητές ανακάλυψαν ένα νέο είδος γιγάντιου καβουριού: το Johngarthia cocoensis. Παρότι το νέο είδος μοιάζει με τα συγγενικά του, τα αρσενικά μέλη φτάνουν σε μήκος τα 180 εκατοστά.       9. Τα μικρότερα βατράχια στον κόσμο Ένα είδος βατράχου, που εκτιμάται ότι είναι το μικρότερο παγκοσμίως, ανακάλυψαν στην ανατολική Παπούα Νέα Γουινέα Αμερικανοί ερευνητές. Με μήκος 7,7 χιλιοστά, ο βάτραχος Paedophryne amauensis  είναι πιθανότατα το μικρότερο σπονδυλωτό ζώο παγκοσμίως, μια ομάδα ζώων που περιλαμβάνει θηλαστικά, ψάρια, πτηνά και αμφίβια ( διαβάστε περισσότερα ).     10. Νέο ωδικό πτηνό Παρότι οι επιστήμονες του Queen’s University και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Αργεντινής δεν ανακοίνωσαν κάποιο νέο είδος σπίνου ή άλλου ωδικού πτηνού της Νοτίου Αμερικής έφτασαν σε μια ακόμα πιο συναρπαστική ανακάλυψη: τη δημιουργία ενός νέου είδους στην πράξη. Όπως αναφέρεται στην επιθεώρηση Science Daily “οι επιστήμονες ανακάλυψαν σπίνους με σημαντικές διαφορές στο φτέρωμα αλλά και στους ήχους, γεγονός που τους κάνει να πιστεύουν ότι τα εν λόγω πτηνά εξελίσσονται ως νέο είδος με διαφορετικό τρόπο από τους προγόνους τους”. .

Πρόγραμμα «Ήλιος»: «έχει γίνει η κατάλληλη προεργασία;» ρωτά το ΥΠΕΚΑ η ΝΔ

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Σε κοινή δήλωση σχετικά με την εξέλιξη του πολυθρύλητου Προγράμματος «Ήλιος» προχώρησαν οι υπεύθυνοι τομέων Ανάπτυξης και Ενέργειας της Νέας Δημοκρατίας,  κ.κ. Κωστής Χατζηδάκης και Σταύρος Καλαφάτης αντίστοιχα. Οι δύο βουλευτές ερωτούν την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ αν έχει γίνει κατάλληλη προεργασία σχετικά με την απορρόφηση της παραγόμενης ενέργειας από την ευρωπαϊκή αγορά, αν έχει προβλεφθεί η απαραίτητα δυναμικότητα των δικτύων μεταφοράς και αν η επικείμενη συμφωνία θα ωφελήσει τους Έλληνες παραγωγούς φωτοβολταϊκού εξοπλισμού. Αναλυτικότερα, οι δύο βουλευτές αναφέρουν τα εξής: «Σοβαρά ερωτήματα γεννώνται σε σχέση με την πρόοδο του Προγράμματος «Ήλιος». Το Πρόγραμμα «Ήλιος» είναι μια καλή ιδέα, καθώς προβλέπει την εκμετάλλευση ηλιακής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10 GW και εξαγωγή της σε χώρες του ευρωπαϊκού βορρά, κυρίως τη Γερμανία, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για το 2020. Ωστόσο, πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο , αν αναλογιστεί κανείς ότι ο στόχος παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ στην Ελλάδα το 2020 είναι 2,5 GW . Επομένως, απαιτεί σοβαρή προεργασία. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προχώρησε καταρχήν στην ανακοίνωση του Προγράμματος «ΗΛΙΟΣ» και η Ευρωπαϊκή Ένωση το συμπεριέλαβε στο κείμενο- δήλωση της Συνόδου Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου 2011. Για να υλοποιηθεί, όμως, το πρόγραμμα, θεωρούμε ότι το Υπουργείο πρέπει να διευκρινίσει πρώτα μια σειρά από ζητήματα, προκειμένου οι εξαγγελίες να μην μείνουν στα χαρτιά. Συγκεκριμένα το ΥΠΕΚΑ πρέπει να απαντήσει: 1. Ποιες κινήσεις έχουν γίνει ώστε να διασφαλιστεί το ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών χωρών για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας , πριν ξεκινήσει το εγχείρημα υλοποίησης του Προγράμματος «ΗΛΙΟΣ», με δεδομένο ότι η διαπραγμάτευση με τις ευρωπαϊκές χώρες είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο. 2. Ποια προεργασία έχει γίνει ως προς τα ενδεχόμενα εμπόδια που μπορεί να προκύψουν λόγω του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου (τιμή της προς πώληση ενέργειας, ζητήματα ανταγωνισμού και αντίδραση από ανταγωνιστές για ενδεχόμενη διακριτική μεταχείριση του προγράμματος). Και αν ναι, ποιες κινήσεις έχουν γίνει για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. 3. Σχετικά με τη μεταφορά της παραγόμενης ενέργειας έχει γίνει κάποια μελέτη – προετοιμασία για το δίκτυο μεταφοράς της Ελλάδας (δυναμικό- χωρητικότητα); Αντίστοιχα ποια προετοιμασία έχει γίνει σε επίπεδο διακρατικών συμφωνιών με τις χώρες μέσα από τις οποίες θα μεταφερθεί η ενέργεια. Έχει προϋπολογιστεί το κόστος για τις υποδομές μεταφοράς της ενέργειας. 4. Έχει γίνει πρόβλεψη, ώστε κατά την υλοποίηση του Σχεδίου «Ήλιος» να αξιοποιηθεί η ελληνική βιομηχανία φωτοβολταϊκών . Με βάση αυτό το σκεπτικό, καταθέσαμε σήμερα ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

Καιρός: χιόνια και πολικές θερμοκρασίες – Προβλήματα στις συγκοινωνίες

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Πολικό ψύχος σαρώνει τη χώρα. Χιόνια θυελλώδεις άνεμοι και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Λόγω των ισχυρών ανέμων, που φθάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους στην πορθμειακή γραμμή Πρίνου – Καβάλα και Νέα Στύρα-Αγία Μαρίνα. Στο μεταξύ, λόγω της ισχυρής χιονόπτωσης απαγορεύτηκε διέλευση των οχημάτων στην περιφερειακή οδό Πεντέλης, ενώ με αλυσίδες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθας, μετά το τελεφερίκ. Διαβάστε την πρόγνωση του καιρού στο . Α. ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ Γ. Α. Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1.  Περιφερειακή Οδός Πεντέλης, από το ύψος του ‘’414’’ Γ.Σ.Ν. έως Ι. Ν. Αγίου Πέτρου (δ/ση Αγ. Πέτρου). Γ. Α. Δ. ANATOΛIKHΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Α.Δ. ΡΟΔΟΠΗΣ Λόγω αυξημένης στάθμης του νερού, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη διάβαση του ποταμού Λισσού (περιοχή Αγ. Μαρίνας Ιμέρου), διάβαση ποταμού Ποντικόρεμα  οικισμού Αρριανών και διάβαση ποταμού μεταξύ Εβρένου – Ιασίου. Εγνατία Οδός απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων από κόμβο Ιάσμου έως κόμβο Βαφεκών και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας λόγω ισχυρών ανέμων. Γ. Α. Δ. ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α. Δ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Επ. Ο. Καρπενησίου  – Φουρνά,  (θέση Βράχος) . Γ.Α.Δ. ΠΕΡΙΦ.ΘΕΣΑΛΛΙΑΣ Α. Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ 50Ο χλμ. (μικρό Ελευθεροχώρι), Ε.Ο Ελασσόνας – Κατερίνης. Γ. Α. Δ. ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Ο. Κατερίνης  – Ελασσόνας από 22 έως 41χ/θ. Γ. Α. Δ. ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ Α.Δ. ΧΑΝΙΩΝ Επ. Ο. Βρύσες – Σφακιά από Ασκύφου έως Ίμπρο. Επ. Ο. Χανίων – Ομαλού  από Λάκκοι έως Ομαλό. B΄ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ – ΠΑΓΕΤΩΝ Γ. Α. Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. Πάρνηθος, από το ύψος της 22ης χ/θ (ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ), προς Καζίνο «ΜΟΝΤ PARNES». Γ. Α. Δ. ANATOΛIKHΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Α. Δ. ΡΟΔΟΠΗΣ Επ. Ο. Μυρτίσκη – Άνω Βυρσίνης. Επ. Ο. Κάρδαμο – Κύμη. Γ. Α. Δ. ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α. Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Επ. Ο. Γρεβενών – Χ/Κ Βασιλίτσας, από το 27ο  έως 45ο χλμ. Επ. Ο. Γρεβενών – Σαμαρίνας,  από το 27ο  έως 57ο χλμ Επ. Ο. Γρεβενών – Περιβολίου,  από το 22ο  έως 43ο χλμ. Επ. Ο. Γρεβενών – Μετσόβου από το 20ο  έως 40ο χλμ (όρια με Ν. Ιωαννίνων). Α.Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Επ. Ο. Φλώρινας – Καστοριάς, από 18ο  έως 30ο χλμ. (μέσω Βιτσίου). Ε. Ο. Φλώρινας – Καστοριάς, από 6ο έως 30 χλμ. (μέσω Βίγλας). Α.Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Επ. Ο. Καστοριάς – Φλώρινας, από 16ο  έως 28ο χλμ. (μέσω Βιτσίου). Γ. Α. Δ. ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Δ. ΠΕΛΛΑΣ Επ. Ο. Άρννισας – Π. Αγ. Αθανασίου, από το 12ο χλμ. Α. Δ. ΚΙΛΚΙΣ Επ. Ο. Καστανερής – Λιβαδίων, από το 3ο χλμ. Α. Δ. ΗΜΑΘΙΑΣ Επ. Ο. Νάουσας – Χ/Κ 3-5 Πηγάδια, από το 1ο. έως το 16ο  χλμ. Επ. Ο. Νάουσας – Χ/Κ Σελίου, από 1ο έως το 16ο  χλμ. Επ. Ο. Νάουσας –  Ροδοχωρίου, από 10ο  έως το 14ο  χλμ. Επ. Ο. Βέροιας – Χ/Κ Σελίου, από 12ο  έως 26ο χλμ. Επ. Ο. Βέροιας – Δασκίου, από 8ο  έως 43ο χλμ. Γ. Α. Δ. ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Δ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Επ. Ο. Βόλου – Ζαγοράς, από 5ο έως 44 χλμ. (Άνω κλάδος). Επ. Ο. Αλμυρού – Ανάβρας, από 15ο έως 42ο χλμ. Επ. Ο. Αλμυρού – Κοφφών, από 3ο έως 15ο χλμ. Επ. Ο. Αλμυρού – Κοκκοτών, από 4ο έως 20ο χλμ. Επ. Ο. Αλμυρού – Βρύναινα, από 6ο έως 28ο χλμ. Επ. Ο. Αγριάς – Αγ. Λαυρεντίου Επ. Ο. Δράκιας – Χανίων. Επ. Ο. Κουκουράβας – Μακρυνίτσας. Α.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε.Ο. Τρικάλων –   Άρτας, από (Ελάτη) 26ο  έως 75ο  χλμ.  (Γέφυρα Αλεξίου). Επ. Ο. Πύλης –   Μεσοχώρας, από το 15ο   έως 55ο χλμ. Α.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Επ. Ο. Μουζακίου – Άρτας, από 10ο  έως 25ο  χλμ. (θέση «Τύμπανος», προς Δυτική Αργιθέα). Επ. Ο. Μουζακίου – Πετρίλου, από 15ο  έως 30ο  χλμ. (θέση «Άγιος Νικόλαος», προς Ανατολική Αργιθέα). Επ. Ο. Μουζακίου – Λίμνης Πλαστήρα, από 8ο – 20ο χ/θ Επ.Ο. Ρεντίνας Καρπενησίου από 36 – 62 χ/θ (όρια με Ν. Ευρυτανίας – θέση Ζαχαράκι). Περιμετρικά της λίμνης Πλαστήρα. Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ Επ. Ο. Αγιάς – Μελιβοίας 9ο χλμ. Επ. Ο. Αγιόκαμπου – Σκλήθρου – Ελαφού, από 10ο χλμ. Επ. Ο. Ραψάνης – Κρανιάς, από 3ο έως 4ο   χλμ. Επ. Ο. Πυργετού – Κρανιάς, από 6ο έως 7ο  χλμ. Επ. Ο. Ελασσόνας – Γρεβενών από 17ο χλμ – 33 χ/θ Επ. Ο. Λιβαδίου – Δολίχης Επ. Ο. Πυθίου – Κοκκινόπηλου Επ. Ο. Μηλέας – Τσαπουρνιάς Γ. Α. Δ. ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α. Δ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Ε. Ο. Καρπενησίου – Λαμίας (Τούνελ). Π.Ε.Ο. Καρπενησίου – Λαμίας (Ράχες Τυμφρηστού) Επ. Ο. Καρπενησίου – Κρικέλλου  – Δομνίστας Επ. Ο. Καρπενησίου – Φιδάκια Επ. Ο. Καρπενησίου – Στενώματος Επ. Ο. Προυσού – Αγρινίου (θέση Αραποκέφαλα) Επ. Ο. Φουρνά – Καρδίτσας (θέση Ζαχαράκι) Επ. Ο. Φουρνά – Λαμίας (θέση Σερμιτζέλι) Επ. Ο. Καρπενησίου  – Φουρνά (θέση Βράχος) Επ. Ο. Καρπενησίου – Χ/Κ Βελουχίου. Α.Δ. ΕΥΒΟΙΑΣ Ε. Ο. Χαλκίδας – Αιδηψού, από 20ο έως 25ο χλμ (θέση Άγιος) Επ. Ο.  Αγ. Αθανασίου – Γλυφάδας. Επ. Ο.  Σταύρου – Αγ. Σοφίας (Θέση Ράχη). Επ. Ο. Στενής – Στροπώνων. Επ. Ο. Λίμνης – Δρυμώνα. Επ. Ο. Λίμνης – Βούτα – Κερασιάς. Α.Δ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Ε.Ο. Καρπενησίου – Λαμίας από 50 χ/θ έως 65 χ/θ. Επ. Ο. Αμφίκλειας – X/K Παρνασσού, από 3ο έως  17ο  χλμ. Επ. Ο. Αργυροχωρίου – Υπάτης – Καστανιάς. Επ. Ο. Μεσοχωρίου – Περιστερίου – Πύργου  -  Δάφνης. Επ. Ο. Βιτώλι – Ροβολιάρι – Λιτόσελο. Επ. Ο. Αγ. Γεώργιος – Δίκαστρο – Περίβλεπτο  – Πιτσώτα – Παλαιόκαστρο. Επ. Ο. Καψή – Μερκαδα – Μαύριλο – Νεοχώρι. Επ. Ο. Πλατύστομο – Γιαννιτσού – Π. Γιαννιτσού – Παππά. Α. Δ. ΦΩΚΙΔΑΣ Επ. Ο Γραβιάς – Καλοσκοπής – Πυράς – Μαυρολιθαρίου – Καστριώτισσας. Επ. Ο. Πανουργιάς – Στρόμης. Επ. Ο Γραβιάς – Βαργιάνης. Επ. Ο. Γραβιάς Καστέλλιας – Οινοχωρίου. Επ. Ο. Άνω Πολύδροσου   –  Χ/Κ Παρνασσού. Επ. Ο. Επταλόφου  –  Χ/Κ Παρνασσού. Α.Δ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Επ. Ο. Αγ. Άννας – Κυριακίου. Επ. Ο. Ανάληψη – Κυριακίου. Επ. Ο. Θηβών – Λιβαδειάς από Χ/Θ 3 έως Χ/Θ 15. Ε.Ο. Ελευσίνας – Θηβών από Χ/Θ 30 έως Χ/Θ 45. Επ. Ο. Ακραιφνίου, Ερυθρών και Δερβενοχωρίων. Γ. Α. Δ. ΠΕΡΙΦ.  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Επ. Ο. Γκούρας- Δερβενίου από το 4ο χλμ. έως το 17ο χλμ. Επ. Ο. Γκούρας -Λυκουριάς  από το 10ο χλμ. έως το 18,5 χλμ. Επ. Ο. Γκούρας -Κιάτου από το 7ο χλμ. έως το 19ο χλμ. Επ. Ο. Ξυλοκαστρου – Τρικαλων από το 22ο χλμ. Επ. Ο. Τρικαλων -Καρυας από το 1ο χλμ. Επ. Ο. Δερβενιου – Γκουρας από το 20ο χλμ. Επ. Ο. Σουλίου -Κρυονερίου – Γονούσας. Επ. Ο. Κιάτου – Γκούρας από το 10ο χλμ.

Ανεμογεννήτριες κατ’ οίκον προωθεί το ΥΠΕΚΑ

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Υπουργική απόφαση για την εγκατάσταση οικιακών ανεμογεννητριών αναμένεται να εκδώσει σύντομα το υπουργείο Ανάπτυξης, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress.gr. Το πρόγραμμα είναι παρόμοιο με τα «φωτοβολταϊκά στις στέγες» και δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να εγκαταστήσουν ανεμογεννήτριες 3 – 4 Κιλοβάτ , χωρίς να χρειάζονται φορολογικά στοιχεία και τιμολόγια, ενώ θα γίνεται συμψηφισμός με την ΔΕΗ . Την ίδια ώρα, το ΥΠΕΚΑ επεξεργάζεται δεύτερη υπουργική απόφαση, με την οποία θα ρυθμίζονται οι χρήσεις γης για μικρές ανεμογεννήτριες που εγκαθίστανται εκτός σχεδίου πόλης. Πρόκειται για ανεμογεννήτριες με «επενδυτικά» χαρακτηριστικά. Και σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία έχει ομοιότητες με τα εκτός σχεδίου φωτοβολταϊκά, ωστόσο γίνεται ειδική πρόβλεψη για θέματα θορύβου και ασφάλειας κατασκευής, θέματα που δεν αντιμετωπίζουν τα φωτοβολταϊκά. Έτσι με την υπουργική απόφαση θα ορίζονται οι αρχές πιστοποίησης και το πλαίσιο συμμόρφωσης των επενδύσεων αυτών με τα πρότυπα θορύβου και ασφάλειας κατασκευής. .

Τυποποίηση του λαδιού που παράγεται στη Ζάκυνθο, προτείνει ο υπεύθυνος Αγροτικού…

«Μπορεί ο τουρισμός ν' αποτελεί την κύρια δραστηριότητα στην οικονομία της Ζακύνθου, εξίσου σημαντικός όμως είναι και ο πρωτογενής της τομέας», σημείωσε με δηλώσεις του ο υπεύθυνος αγροτικού της νέας Δημοκρατίας, κ. Γιώργος Κασαπίδης., ο οποίος επισκέφθηκε το νησί του Ιονίου. «Το εξαιρετικό ελαιόλαδο, η άριστη σταφίδα, τα ιδιαίτερα κρασιά και το ξεχωριστό λαδοτύρι είναι τα βασικά προϊόντα της αγροτικής οικονομίας του νησιού. Αυτό όμως που χαρακτηρίζει τα αγροτικά προϊόντα του νοτιοδυτικού νησιού της πατρίδας μας είναι ότι ξεχωρίζουν και λόγω του γενετικού υλικού απ' όπου προέρχονται. Η παραγωγή τους βασίζεται στην καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών φυτών και στην εκτροφή αυτοχθόνων φυλών ζώων. Η κορωνέικη ελιά, οι τοπικές ποικιλίες αμπέλου και η κορινθιακή σταφίδα είναι εγχώριο γενετικό υλικό φυτικής προέλευσης ενώ το ζακυνθινό πρόβατο που δίνει το γάλα του για το λαδοτύρι είναι μια από τις 20 αυτόχθονες φυλές αιγοπροβάτων της πατρίδας μας που κατάγεται κι εκτρέφεται στη Ζάκυνθο. Το παράδειγμα της αξιοποίησης της βιοποικιλότητας της πατρίδας μας μέσω της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στη Ζάκυνθο είναι άξιο προς μίμηση και για άλλες περιοχές της χώρας. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε στη Ζάκυνθο είναι η ταυτοποίηση του ελαιολάδου που μέχρι σήμερα εξάγεται, κυρίως χύμα, στην Ιταλία. Μόλις 100 περίπου τόνοι από τους 6-8.000 τόνους που παράγονται ετησίως συσκευάζονται και κυκλοφορούν στην αγορά ως Ζακυνθινό ελαιόλαδο. Δεν αρκούν να καλύψουν ούτε το 15% της ζήτησης του 1.000.000 τουριστών που επισκέπτονται κάθε χρόνο τη Ζάκυνθο. Άλλωστε όχι μόνο στα νησιά μας, αλλά και στη χώρα γενικότερα, μέχρι σήμερα δεν έγινε καμιά οργανωμένη προσπάθεια σύνδεσης του τουρισμού με τη γεωργία. Είναι μια δράση που προτείνουμε ως Ν.Δ. για τη Ζάκυνθο, αλλά και για τη χώρα γενικότερα. Η Ζάκυνθος, ως ο πέμπτος τουριστικός προορισμός στη χώρα, μαζί με τους υπόλοιπους της 1ης δεκάδας μπορούν να αποτελέσουν πεδίο εφαρμογής πιλοτικών δράσεων ολοκληρωμένου σχεδιασμού τουριστικής και αγροτικής ανάπτυξης της χώρας. Οι συνέργειες τουρισμού-πολιτισμού και γεωργίας είναι μια από τις προτεραιότητές μας που μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία και στον τουρισμό και στη γεωργία. Παράλληλα, η από κοινού προβολή του ελληνικού τουρισμού με τα βασικά αγροτικά προϊόντα της πατρίδας μας, ουσιαστικά πολλαπλασιάζει την αποτελεσματικότητα των εθνικών πόρων που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό.»

Ιπποφαές, μία καλλιέργεια που υπόσχεται σημαντικά κέρδη

Γνωρίζετε τι είναι το ιπποφαές; Κι όμως η καλλιέργειά του μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά προσοδοφόρα αν κάνετε τα κατάλληλα βήματα.   Το ιπποφαές είναι ένα από τα αρχαιότερα φυτά στη γη που συγκαταλέγεται στην κατηγορία των «υπερτροφών» (super foods), όπως είναι η σπιρουλίνα, η αλόη, η γύρη και το τζίνσενγκ, διαθέτοντας 30 φορές περισσότερη βιταμίνη C από το πορτοκάλι. Με το κόστος εγκατάστασης να ανέρχεται σε 800 ευρώ ανά στρέμμα, η μέση στρεμματική απόδοση μετά τα δύο πρώτα χρόνια μπορεί να φτάσει υπό προϋποθέσεις τον 1 τόνο, αποφέροντας έσοδα της τάξης των 1.700 ευρώ ανά στρέμμα.. Με ελάχιστες απαιτήσεις καλλιεργητικής φροντίδας, το ιπποφαές είναι είδος που προσαρμόζεται πολύ καλά στις πιο ακραίες καιρικές συνθήκες ξηρασίας και παγετού, ενώ μπορεί να φυτευτεί και σε άγονα εδάφη. Μοναδικό μειονέκτημα για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει μια τέτοια καλλιέργεια είναι το έλλειμμα σήμερα στον τομέα της μεταποίησης του συγκεκριμένου προϊόντος. Ωστόσο αυτό οδηγεί στη σύσταση ομάδων μεταξύ των παραγωγών που μπορεί να ανεβάσει την επιχείρησή σας ένα σκαλί πιο ψηλά, καθώς αν δημιουργήσετε μεταποιητική επιχείρηση υπάρχει δυνατότητα και επιδότησης μέσω προγραμμάτων, όπως το Leader και ο Αναπτυξιακός νόμος. Με βάση την ανάλυση του φυτού και των καρπών του, το ιπποφαές συμπεριλαμβάνεται δίκαια στην κατηγορία των υπερτροφών . Το ιπποφαές περιέχει 190 πολύτιμες ουσίες . «Οι περισσότερες και δραστικότερες (106) έχουν εντοπιστεί στο έλαιο που περιέχουν οι καρποί του . Είναι ένα φυτό που βοηθάει πάρα πολύ στην τόνωση , ευεξία και ενέργεια του ανθρώπινου οργανισμού, τη γρήγορη ανάρρωση και επούλωση των πληγών και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού και του νευρικού συστήματος ». Το κύριο παράγωγο του ιπποφαούς είναι το έλαιο του φυτού, που παράγεται από τους καρπούς με τη μέθοδο της εκθλίψεως, χωρίς χημικά ή άλλα πρόσθετα. Πέρα από συμπλήρωμα διατροφής , το ιπποφαές χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα διατροφής, συστατικό φαρμακευτικών και καλλυντικών σκευασμάτων και ως αυτούσιο φαρμακευτικό σκεύασμα για πλήθος παθήσεων, ενώ, από τους καρπούς του οι ίδιοι παρασκευάζουν χυμούς και μαρμελάδες. Μπορεί, επίσης, να το βρει κανείς στα καταστήματα υγιεινής διατροφής και φαρμακεία στην Ιεράπετρα σε μορφή αποξηραμένου φυτού, σε μορφή συμπυκνωμένου χυμού, αλλά και σε κάψουλες.

Φωτοβολταϊκά στις στέγες: μύθοι και πραγματικότητα

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Έξι μύθους και πραγματικότητες για τα οικιακά φωτοβολταϊκά παρουσιάζει το οικολογικό δίκτυο «Planet Save» , καθώς ο φόβος για την κλιματική αλλαγή εντείνεται ενώ, εν μέσω ύφεσης, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας βαραίνει όλο και περισσότερο τους καταναλωτές. 1)    Τα φωτοβολταϊκά δεν είναι αξιόπιστα γιατί δεν παράγουν ενέργεια τη νύχτα. Όντως τα φωτοβολταϊκά δεν παράγουν ενέργεια τη νύχτα, ωστόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας συχνά παράγεται ποσότητα που υπερκαλύπτει τη ζήτηση, γεγονός που σημαίνει ότι η πλεονάζουσα ενέργεια μπορεί να σταλεί πίσω στο δίκτυο για να καλύψει τις ανάγκες άλλων νοικοκυριών. Σχεδόν όλα τα κράτη επιτρέπουν στους πολίτες που έχουν εγκαταστήσει οικιακά φωτοβολταϊκά να πουλήσουν την πλεονάζουσα ενέργεια. 2)    Τα φωτοβολταϊκά είναι αντιαισθητικά Το γεγονός ότι τα οικιακά φωτοβολταϊκά αυξάνουν την αξία μεταπώλησης μιας κατοικίας καταδεικνύει ότι τυγχάνουν θετικής αντιμετώπισης από το κοινό. Ωστόσο, ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι είναι όντως αντιαισθητικά, αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα δίνεται ιδιαίτερο βάρος στη σχεδίαση φωτοβολταϊκών πάνελ που «κρύβονται» στις στέγες και δεν είναι ορατά με ευκολία. 3)    Τα οικιακά φωτοβολταϊκά είναι δύσκολο να διατηρηθούν. Αυτό δεν ισχύει. Τα περισσότερα οικιακά φωτοβολταϊκά έχουν 25 χρόνια εγγύηση. Δεν φθείρονται από τη βροχή και το χιόνι, ενώ το μόνο που χρειάζονται είναι καθάρισμα σε αραιά χρονικά διαστήματα. 4)    Τα φωτοβολταϊκά συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Κάθε κατασκευαστική διαδικασία, ακόμα και για τα φωτοβολταϊκά, συνεπάγεται κατανάλωση ενέργειας, μεταφορά και εναπόθεση αποβλήτων. Το ανθρακικό αποτύπωμα των φωτοβολταϊκών σταματά εκεί, ενώ άλλες μορφές ενέργειας συνεχίζουν να παράγουν βλαβερές εκπομπές ρύπων σε ετήσια βάση. 5)    Τα φωτοβολταϊκά είναι αναποτελεσματικά στις περιοχές με συννεφιά. Το γεγονός ότι η Γερμανία διαθέτει τη μεγαλύτερη αγορά ηλιακής ενέργειας αποδεικνύει ότι τα φωτοβολταϊκά αποδίδουν και στα ψυχρά κλίματα. 6)    Η ηλεκτρική ενέργεια από ορυκτά καύσιμα είναι πιο οικονομική Είναι αλήθεια ότι η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις συμβατικές μονάδες αυτή τη στιγμή είναι φθηνότερη από την ηλιακή ενέργεια στις περισσότερες χώρες, αλλά όχι σε όλες. Οι επιστήμονες προβλέπουν ότι τα επόμενα χρόνια ή ενέργεια από φωτοβολταϊκά και η ενέργεια που παράγεται από συμβατικούς σταθμούς θα κοστίζει το ίδιο, κάτι που ήδη συμβαίνει στην Αυστραλία. .
- Advertisement -