Τρίτη, Οκτωβρίου 20, 2020

Καταργούνται οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για σειρά έργων

Δεν απαιτείται πλέον περιβαλλοντική αδειοδότηση για μικρής κλίμακας έργα όπως ξενοδοχεία εντός σχεδίου πόλης, κλινικές, αθλητικές εγκαταστάσεις, νεκροταφεία κλπ. Ακόμη, από τη διαδικασία Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων απαλλάσσονται δραστηριότητες που αξιολογούνται από το ΥΠΕΚΑ ως έργα με τοπικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σε αυτά περιλαμβάνονται το σύνολο των ξενοδοχείων εντός σχεδίου πόλης, μικρής κλίμακας εργοστάσια, αρδευτικά, οδοί, φράγματα, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων αλλά και μεσαίου μεγέθους πολεοδομικές εγκαταστάσεις ειδικών χρήσεων όπως γήπεδα, συνεδριακά κέντρα, εκθεσιακά κέντρα, νοσοκομεία, γκαράζ, αποθήκες, κτίρια γραφείων, αίθουσες κινηματογράφων κλπ.. Ακόμη, δεν χρειάζονται περιβαλλοντική αδειοδότηση μικρού μεγέθους πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκοί σταθμοί και υδροηλεκτρικά. Αυτά μεταξύ άλλων προβλέπονται σε Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και ενεργοποιεί τον νόμο για την περιβαλλοντικη αδειοδότηση με στόχο την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Με την εφαρμογή της ΥΑ η οποία υπεγράφη από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργο Παπακωνσταντίνου θα υπάρξει άμεση ελάφρυνση της δημόσιας διοίκησης κατά 7.000 φακέλους περιβαλλοντικής αδειοδότησης ετησίως δηλαδή 30% μείωση σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Όπως επισημαίνεται η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να τηρείται πλήρως η περιβαλλοντική νομοθεσία κατά την κατασκευή και λειτουργία αυτών των έργων και δραστηριοτήτων. Η ενεργοποίηση του νόμου έχει ως συνέπεια και την κατάργηση της υποχρεωτικής προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύμφωνα με την απόφαση έργα και δραστηριότητες που μπορεί να έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις θεωρούνται τα τσιμεντάδικα, τα διϋλιστήρια, η παραγωγή λιπασμάτων, πλαστικών και βασικών φαρμακευτικών προϊόντων με χημική μετατροπή, η παραγωγή μετάλλων, τα ναυπηγεία, οι μεγάλοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, οι μεγάλοι οδικοί άξονες, τα αεροδρόμια, τα μεγάλα λιμάνια και ξενοδοχεία, χιονοδρομικά κέντρα και γήπεδα γκολφ, οι μεγάλοι βιολογικοί καθαρισμοί, σημαντικά έργα εξόρυξης, μεγάλες πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ιχθυοκαλλιέργειες σε προστατευόμενες περιοχές, μεγάλα αιολικά πάρκα, οι εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων, κλπ.   Επιδίωξη του αρμόδιου υπουργείου είναι η χώρα να πλησιάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε απαιτούμενο χρόνο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση (ο μέσος χρόνος σήμερα στην Ελλάδα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τα έργα αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ ξεπερνά τους 20 μήνες, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται σε περίπου 10 μήνες) και σε αριθμό Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που διεξάγονται κάθε χρόνο. Σήμερα, το σύνολο των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης ξεπερνά τις 21.500 ανά έτος, δηλαδή κατατίθενται 1.902 μελέτες/εκατ. κατοίκων, ενώ π.χ. στη Γαλλία, η οποία έχει τον υψηλότερο μέσο όρο από τις ευρωπαϊκές χώρες, μόλις 60 μελέτες/εκατ. κατοίκων. Η κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων οργανώνεται σε 3 υποκατηγορίες, δηλ. Α1και Α2 που αδειοδοτούνται κατόπιν εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) η οποία εγκρίνεται από το ΥΠΕΚΑ και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αντίστοιχα, και Β που λαμβάνουν Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις χωρίς να απαιτείται εκπόνηση ΜΠΕ. backbutton

Αγροτικές επιδοτήσεις 2008-2009: Φέρτε πίσω τα λεφτά

Την επιστροφή εντόκως 424,8 εκατ. ευρώ που δόθηκαν την περίοδο 2008-2009 σε αγρότες μέσω ΕΛΓΑ ως κρατικές ενισχύσεις, ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς έκρινε ότι δεν έγιναν σεβαστοί οι κανόνες για τη νόμιμη χορήγησή τους. Όπως αναφέρει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στις αρχές του 2009 έγιναν πληρωμές ύψους 415 εκατ. ευρώ σε αγρότες μέσω του ΕΛΓΑ, με Κοινή Υπουργική Απόφαση του τότε υπουργού Σ. Χατζηγάκη και του τότε υφυπουργού Οικονομικών Ν. Λέγκα, στις οποίες δεν έγιναν σεβαστοί οι κανόνες για τη νόμιμη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων. Σαν επακόλουθο, αναφέρει το ΥΠΑΑΝ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποιήθηκε άμεσα, ξεκινώντας έρευνα για να διαπιστωθεί αν οι πληρωμές συμβιβάζονται με την κοινοτική νομοθεσία. Στο πλαίσιο μάλιστα της ίδιας έρευνας, η ΕΕ εξέτασε και αντίστοιχες πληρωμές, ύψους 387 εκατ. ευρώ, που έγιναν επίσης μέσω του ΕΛΓΑ το 2008, φθάνοντας έτσι το συνολικό αντικείμενο της έρευνας στα 802 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «μετά από τριετή αλληλογραφία, παροχή πλήθους στοιχείων από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, αλλεπάλληλες διμερείς συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίμονες ελληνικές παρεμβάσεις σε πολιτικό και σε τεχνικό επίπεδο, πείσθηκε η Επιτροπή και αποδέχθηκε τελικά τα επιχειρήματα των ελληνικών αρχών αλλά για την αιτιολόγηση των 378 από το σύνολο των 802 εκατ. ευρώ». Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με απόφαση που θα δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ, το συνολικό ύψος των «παράνομων» κρατικών ενισχύσεων, που κατά την Επιτροπή πρέπει να ανακτηθούν έντοκα, ανέρχεται στο ποσό των 424,8 εκατ. ευρώ (με μια δυνατότητα μείωσης του ποσού αυτού κατά 75,3 εκατ. ευρώ, εάν δεν έχουν δοθεί ενισχύσεις τύπου «de minimis» στους αγρότες για 3 χρόνια). Με την ίδια Απόφαση η Επιτροπή α) θέτει προθεσμία τεσσάρων μηνών για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ανάκτηση εντόκως από τους παραγωγούς των σχετικών χρηματικών ποσών και β) ζητά πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την ανάκτηση, μέχρι τις 8-2-2012. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την απόφαση, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος της Ελλάδας, ζητώντας την επιβολή κατ΄ αποκοπή ποσών ή και χρηματικής ποινής. Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή. Ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης έδωσε ήδη εντολή στο Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους να ασκήσει προσφυγή ακύρωσης ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ, καθώς επίσης να καταθέσει αίτηση για την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης. Εν τούτοις, σημειώνει το ΥΠΑΑΝ, θα πρέπει να τονισθεί ότι ποσό 500 περίπου εκατ. ευρώ θα βαρύνει εντέλει τον εθνικό προϋπολογισμό και τα ελλείμματα και επομένως την ελληνική κοινωνία. Και αυτό, χωρίς να συνυπολογίζονται επιπλέον πρόστιμα άνω των 220 εκατ. ευρώ το χρόνο, που παρακρατούνται από την ΕΕ για παραλείψεις και παρατυπίες των προηγούμενων χρόνων, που επίσης επιβαρύνουν τα ελλείμματα της χώρας. backbutton

Τα ψάρια είναι … αρσενικά

Ο καθορισμός του φύλου σε συγκεκριμένα είδη ζώων εξαρτάται μεταξύ άλλων από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντός τους, όπως έχει διαπιστωθεί από τους επιστήμονες. Αυτό που συμβαίνει όμως στον ατλαντικό είναι κάτι πέραν του αναμενόμενου. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της πρασινοαθερίνας του Ατλαντικού, στην οποία το φύλο καθορίζεται κυρίως από τη θερμοκρασία των υδάτων. Ποιος όμως είναι ο μηχανισμός, στον οποίο οφείλεται αυτή η σύνδεση; Επιστήμονες από το Ινστιτούτο Θαλασσίων Επιστημών της Βαρκελώνης πιστεύουν ότι έχουν την απάντηση. Ο Φρανσέσκ Πιφερέρ και η ομάδα του στο ισπανικό ίδρυμα απέδειξαν προ τριετίας ότι η αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων έχει ως αποτέλεσμα τη γέννηση δυσανάλογα μεγάλου αριθμού αρσενικών ψαριών. Στην περίπτωση της πρασινοαθερίνας π.χ., μια αύξηση της θερμοκρασίας κατά 4 βαθμούς Κελσίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν πληθυσμό αποτελούμενο σε ποσοστό 98% από αρσενικά. Τα περισσότερα είδη ψαριών δεν έχουν τα χρωμοσώματα Χ και Υ που καθορίζουν το φύλο στους ανθρώπους. Όπως συμβαίνει και με πολλά ερπετά, ο καθορισμός του φύλου στα ψάρια εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από τη θερμοκρασία, στην οποία είναι εκτεθειμένα στο στάδιο της εμβρυϊκής ανάπτυξης. «Ένα από τα ερωτήματα που προέκυψαν από εκείνη την πρώτη μελέτη ήταν πώς μπορεί η θερμοκρασία να επηρεάσει την ανάπτυξη των γονάδων όταν δεν έχουν καν σχηματιστεί;», λέει ο Πιφερέρ. Στη νέα τους μελέτη, ο καθηγητής και η ομάδα του υποστηρίζουν ότι η απάντηση κρύβεται εν μέρει τουλάχιστον στην επιγενετική, δηλαδή στις «κληρονομικές» αλλαγές στη δραστηριότητα των γονιδίων, οι οποίες δεν οφείλονται στην τροποποίηση της αλληλουχίας DNA, αλλά σε άλλους παράγοντες. «Φανταστείτε το σαν ένα βιβλίο», εξηγεί ο Πιφερέρ. «Οι λέξεις που είναι τυπωμένες στο βιβλίο είναι το DNA. Αυτές που γράφονται με μολύβι στα περιθώρια είναι η επιγενετική». Η μελέτη επικεντρώθηκε σε μια επιγενετική διαδικασία που ονομάζεται μεθυλίωση του DNA και η οποία καταστέλλει το ένζυμο που μετατρέπει αρσενικές ορμόνες σε θηλυκές, μια διεργασία απαραίτητη για το σχηματισμό ωαρίων σε συγκεκριμένα είδη ζώων. Οι επιστήμονες είδαν ότι η μεθυλίωση του DNA είναι αυτή που σχετίζεται με τη θερμοκρασία: όσο αυτή ανεβαίνει τόσο αυξάνεται και η μεθυλίωση, κάτι που σημαίνει ότι καταστέλλονται περισσότερα ένζυμα, συνεπώς γεννιούνται λιγότερα θηλυκά ψάρια. Στα πειράματα που πραγματοποίησαν, οι επιστήμονες είδαν ότι η διαδικασία αυτή κορυφωνόταν κατά τις 20 πρώτες μέρες της ζωής των ψαριών. Η αναλογία 50 - 50 μεταξύ των δύο φύλων γινόταν 80-20 υπέρ των αρσενικών μόλις τα ψάρια του πειράματος εκθέτονταν σε αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων κατά 3 - 4 βαθμούς Κελσίου. «Αυτό μας δείχνει ότι οι συνθήκες που επικρατούν στο ξεκίνημα συνεχίζουν να έχουν σημαντικές συνέπειες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής των ψαριών», επισημαίνει ο Πιφερέρ. Η Διεθνής Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή έχει προβλέψει ότι η θερμοκρασία των υδάτων θα αυξηθεί κατά τουλάχιστον 1,5 βαθμό Κελσίου έως το τέλος του αιώνα – μια αύξηση που, με βάση τους υπολογισμούς του Πιφερέρ, θα επηρεάσει την αναλογία των φύλων σε πολλά είδη ψαριών. backbutton

Βροχή αστεριών μέχρι το τέλος της εβδομάδας

Αντίθετα με άλλες «βροχές» που «έπεσαν» το 2011 και συχνά έγιναν... θύματα της φωτο-ρύπανσης από την πανσέληνο, στα πρώτα «πεφταστέρια» της νέας χρονιάς δεν θα παρεμβληθεί το φεγγάρι για να δυσκολέψει τη θέα των παρατηρητών, αρκεί φυσικά να είναι ευνοϊκές οι κατά τόπους καιρικές συνθήκες. Οι Τεταρτίδες διαρκούν από την 1η έως τη 12η Ιανουαρίου και φθάνουν στη μέγιστη συχνότητα πτώσης μετεώρων στις 3-4 Ιανουαρίου. Η συγκεκριμένη βροχή μετεώρων έχει πάρει το όνομά της από ένα αστερισμό -Quadrans Muralis ή Επιτοίχιος Τετράς (ήταν αρχαίο αστρονομικό εργαλείο)- που σήμερα πια δεν υπάρχει και από όπου φαίνεται να προέρχεται. Την ονομασία αυτή πήρε το 1795 από τον Γάλλο αστρονόμο Ζερόμ Λαλάντ, αλλά η ομάδα των αχνών άστρων που αποτελούσαν τον αστερισμό (που τώρα βρίσκεται κάπου κοντά στην Μεγάλη 'Αρκτο), έχει πλέον περιπέσει στη λήθη, αν και το όνομα διατηρείται στη βροχή διαττόντων. Οι αστρονόμοι δεν είναι ακόμα σίγουροι ποιος ήταν ο διερχόμενος από τη «γειτονιά» της Γης κομήτης, που άφησε πίσω του την ουρά σκόνης και σωματιδίων, τα οποία μετατρέπονται σε μετέωρα (πεφταστέρια), κάθε φορά που ο πλανήτης μας διασταυρώνεται με την τροχιά τους. Είναι πιθανό να πρόκειται για ένα κομήτη (2003 ΕΗ1), που παρατήρησαν πρώτοι Κινέζοι, Ιάπωνες και Κορεάτες αστρονόμοι το 1490. Όπως συμβαίνει και με τις άλλες βροχές διαττόντων, τα μετέωρα κινούνται πολύ γρήγορα, καθώς εισέρχονται στη γήινη ατμόσφαιρα και πυρακτώνονται, γι' αυτό η παρατήρηση είναι προτιμότερη με γυμνά μάτια, παρά με τηλεσκόπια ή κιάλια. Στην περίπτωση των Τεταρτιδών, που έχουν σύντομη διάρκεια στη φάση της αποκορύφωσής τους (περίπου δύο ώρες) και γενικά διακρίνονται από μη προβλεψιμότητα και από ευμεταβλητότητα στην έντασή τους (άρα είναι εύκολο να τις «χάσει» κανείς), οι παρατηρητές δεν χρειάζεται να κοιτούν σε ένα συγκεκριμένο σημείο του ουρανού, αλλά απλώς πάνω από τον ορίζοντα. Η συχνότητα μπορεί να φθάσει τα 80 έως 100 μετέωρα ανά ώρα με ταχύτητα περίπου 40 έως 42 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο. backbutton

Ηλεκτρική ενέργεια από… χαρτιά

Η ιαπωνική εταιρεία Sony παρουσίασε μία καινοτομική μπαταρία που τροφοδοτείται με άχρηστα χαρτιά, από τα οποία «γεννά» ηλεκτρισμό, καθώς τα μετατρέπει αρχικά σε ζάχαρη, η οποία με τη σειρά της χρησιμοποιείται ως βιοκαύσιμο για την παραγωγή ρεύματος.   Η μπαταρία παρουσιάστηκε στην έκθεση Eco-Products του Τόκιο ως προϊόν φιλικό στο περιβάλλον, καθώς δεν χρησιμοποιεί επιβλαβή τοξικά χημικά ή μέταλλα, σύμφωνα με το BBC. Οι μηχανικοί της εταιρείας έκαναν μία μικρή επίδειξη, καλώντας τα παιδιά να ρίξουν χαρτάκια σε ένα υγρό που αποτελείτο από νερό και ένζυμα και στη συνέχεια να το ανακινήσουν. Λίγο αργότερα, χάρη στην ενέργεια που είχε παραχθεί στο μεταξύ, ένας μικρός ανεμιστήρας, συνδεμένος με το υγρό, άρχισε να δουλεύει. Το υγρό περιέχει το ένζυμο κελλουλάση, το οποίο αποδομεί τα χαρτιά και έτσι παράγει γλυκόζη. Αυτή συνδυάζεται με οξυγόνο και άλλα ένζυμα, με τελικό προϊόν τη δημιουργία ηλεκτρονίων και ιόντων υδρογόνου. Τα ηλεκτρόνια χρησιμοποιούνται από την μπαταρία για τη γέννηση ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ ως παραπροϊόν της όλης διαδικασίας προκύπτει νερό και το οξύ γλυκονολακτόνη, που συνήθως χρησιμοποιείται στα καλλυντικά. Οι ερευνητές παρομοίασαν την τεχνολογία με τη βιολογική διαδικασία που χρησιμοποιούν τα λευκά μυρμήγκια και οι τερμίτες για να χωνεύουν το ξύλο και να το μετατρέπουν σε ενέργεια. Σε προηγούμενο στάδιο της έρευνάς τους, είχαν χρησιμοποιήσει φρουτοχυμό για να τροφοδοτήσουν με ρεύμα μια μικρή συσκευή ακρόασης μουσικής «Γουόκμαν». Όπως είπε ο υπεύθυνος ερευνητής του Εργαστηρίου Ερευνών Προωθημένων Υλικών της Sony Γιουίτσι Τοκίτα, η βιομπαταρία, για παράδειγμα, θα μπορούσε να αξιοποιεί ως «καύσιμα» τις Χριστουγεννιάτικες και Πρωτοχρονιάτικες κάρτες που καταλήγουν στα σκουπίδια μετά τις γιορτές, αλλά και όλο αυτό το χαρτομάνι που, όλο τον χρόνο, έχει την ίδια κατάληξη. Η ανάπτυξη της νέας οικολογικής μπαταρίας βρίσκεται ακόμα στα πρώτα στάδια, αλλά οι Ιάπωνες ερευνητές ευελπιστούν ότι, αν και όταν βγει στην αγορά, θα έχει πολλές εμπορικές εφαρμογές, ενώ ήδη η περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace χαιρέτισε την εφεύρεση. Προς το παρόν πάντως η μπαταρία μπορεί να τροφοδοτήσει μόνο μικρές συσκευές και για λίγο, οπότε υστερεί σε σχέση με τις μπαταρίες του εμπορίου. Οι μηχανικοί της Sony δεν είναι οι μόνοι που ερευνούν τις δυνατότητες δημιουργίας χαρτο-μπαταριών. Το 2009, ερευνητές του αμερικανικού πανεπιστημίου Στάνφορντ ανακοίνωσαν ότι αναπτύσσουν μια μπαταρία από φύλλα χαρτιού καλυμμένα με μελάνι από νανοσωλήνες άνθρακα και νανοσύρματα αργύρου. Στόχος τους, όπως είπαν, είναι να δημιουργήσουν τελικά μια πρωτοποριακή ανθεκτική μπαταρία που θα διαρκεί για 40.000 κύκλους επαναφόρτισης. backbutton

Πώς ακούνε τα φίδια, αφού δεν έχουν αυτιά;

Τα φίδια δεν έχουν εξωτερικά αφτιά, οι ζωολόγοι όμως υποψιάζονταν ότι τα άποδα ερπετά μπορούν να αντιλαμβάνονται τα ηχητικά κύματα στον αέρα. Έρευνα στη Δανία αποκαλύπτει τώρα το πώς συμβαίνει αυτό: οι ήχοι προκαλούν δονήσεις στο κρανίο, οι οποίες γίνονται αντιληπτές από το έσω αφτί.   «Υπάρχει αυτός ο μύθος ότι τα φίδια είναι κουφά» σχολιάζει στο δικτυακό τόπο του Science o νευροβιολόγος Μπρους Γιάνγκ του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης στο Λόουελ, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα αλλά κλήθηκε να τη σχολιάσει. «Συμπεριφορικές μελέτες υποδεικνύουν ότι τα φίδια όντως ακούν. Η νέα εργασία δείχνει προχωρά τώρα ένα βήμα παραπέρα και εξηγεί το πώς». Τα φίδια δεν έχουν εξωτερικά αφτιά με τύμπανο, έχουν όμως όλες τις δομές του έσω ωτός, οι οποίες είναι απευθείας συνδεδεμένες με την κάτω σιαγόνα. Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι τα φίδια μπορούν έτσι να αντιλαμβάνονται δονήσεις στο έδαφος. Η νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο Journal of Experimental Biology, δείχνει για πρώτη φορά ότι οι πύθωνες, πιθανά και άλλα είδη φιδιών, ακούν και ήχους που ταξιδεύουν στον αέρα. Η ομάδα του βιολόγου Κρίστιαν Κρίστενσεν στο Πανεπιστήμιο του Άαρχαους στη Δανία εξέτασε τον πύθωνα Python regis. Δεδομένου ότι τα φίδια δεν επιδέχονται εκπαίδευσης, ώστε να αντιδρούν σε συγκεκριμένους ήχους, οι ερευνητές εξέτασαν το θέμα συνδέοντας ηλεκτρόδια στα κεφάλια των πειραματόζωων, τα οποία κατέγραφαν τη δραστηριότητα των νευρώνων που συνδέουν τον εγκέφαλο με το έσω αφτί. Πράγματι, τα ηλεκτρόδια κατέγραφαν ηλεκτρικούς παλμούς όταν ένα ηχείο έπαιζε ήχους πάνω από το κλουβί του φιδιού. Οι ήχοι αυτοί, επισημαίνουν οι ερευνητές, δεν προκαλούσαν δονήσεις τις οποίες θα μπορούσαν να είχαν αντιληφθεί τα πειραματόζωα απευθείας από το δάπεδο. Ο Δρ Μπρους Γιάνγκ χαρακτηρίζει «εξαιρετικά καλή» τη μελέτη. Επισημαίνει όμως ότι στη φύση υπάρχουν σχεδόν 3.000 διαφορετικά είδη φιδιών, των οποίων η ακοή δεν είναι απαραίτητα ίδια με την ακοή του συγκεκριμένου πύθωνα. backbutton
- Advertisement -