Τρίτη, Αυγούστου 4, 2020

Χιλιάδες ξενικά είδη στην ΕΕ – Ποια η γνώμη σας για τους «απρόσκλητους…

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου τα ζώα και τα φυτά έχουν διεισδύσει σε ένα περιβάλλον που δεν είναι εκ φύσεως δικό τους, και τώρα εξαπλώνονται τόσο γρήγορα ώστε να συνιστούν πια απειλή για τη βιοποικιλότητα. Μερικά αρχικώς «μη ιθαγενή είδη», όπως η ντομάτα ή η πατάτα, έχουν ιστορικά εισαχθεί χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, πολλά άλλα είδη, συμπεριλαμβανομένων των εξής: χήνα του Καναδά, American bullfrog, ιαπωνικό ζιζάνιο (Reynoutria spp.) και τα φύκια Caulerpa, εξαπλώνονται πυρετωδώς στο περιβάλλον μας και απειλούν την τοπική πανίδα και χλωρίδα , προκαλώντας σοβαρές ζημιές στα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα. Τέτοιες περιπτώσεις «επεκτατικών αλλόχθονων ειδών» μπορούν επίσης να απειλήσουν τη δημόσια υγεία, να καταστρέψουν τις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο και να έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τρόπους για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως μιας ειδικής νομοθετικής πράξης, και επιζητώντας τις απόψεις τους, μέσω διαδικτυακής διαβούλευσης, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του θέματος. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα τροφοδοτήσουν πρόταση η οποία πρόκειται να δημοσιοποιηθεί αργότερα εντός του έτους. Μέχρι σήμερα, έχει διαπιστωθεί η παρουσία άνω των 11.000 αλλόχθονων ειδών στο ευρωπαϊκό περιβάλλον και το 10 έως 15% εξ αυτών έχουν καταστεί χωροκατακτητικά . Τα υφιστάμενα μέτρα για να αποτραπεί η είσοδος και διάχυσή τους στο έδαφός μας είναι αποσπασματικά και δεν αρκούν ώστε να περιορίσουν σημαντικά τον κίνδυνο. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή προσπαθεί να καλύψει το κενό με μια προσέγγιση που βασίζεται σε τρεις πυλώνες που ταιριάζουν με την προσέγγιση που προτείνεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιολογική Ποικιλότητα: πρώτον, η πρόληψη, στη συνέχεια, η έγκαιρη ανίχνευση και η ταχεία αντίδραση, και, ως ύστατη λύση, η εξάλειψη ή η διαχείριση της παρουσίας τους, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις. Στη διαδικτυακή διαβούλευση επιζητείται η διατύπωση απόψεων για την προσαρμογή της προσέγγισης αυτής στην επιτόπια πραγματικότητα, και καλύπτονται θέματα όπως πιθανοί εμπορικοί περιορισμοί, συστήματα σήμανσης, μηχανισμοί παρακολούθησης, μέτρα εξάλειψης και αποκατάσταση των θιγέντων ενδιαιτημάτων. Στη διαβούλευση καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτών, της βιομηχανίας και των εκπροσώπων των καταναλωτών, ομάδες συμφερόντων, η κοινότητα των ΜΚΟ και οι εθνικές αρχές, να διατυπώσουν τη γνώμη τους πριν από τις 12 Απριλίου 2012. Ιστορικό Οι εισαγωγές αλλόχθονων ειδών είναι αποτέλεσμα εκούσιας ή τυχαίας ανθρώπινης δράσης. Ενώ πολλά εισαχθέντα είδη αποφέρουν σημαντικά οφέλη στην κοινωνία και την οικονομία μας, άλλα, αντιθέτως, διαταράσσουν την ισορροπία των ενδιαιτημάτων και πολλαπλασιάζονται σε καταστροφικό βαθμό. Τα κουνούπια – τίγρεις της Ασίας, για παράδειγμα, που προκαλούν δάγκειο πυρετό, εισέρχονται στο έδαφός μας με τα – σε λανθάνουσα κατάσταση – αυγά που μεταφέρονται μέσω των ελαστικών των οχημάτων, και υδρόβιοι οργανισμοί επιβλαβείς για το εκάστοτε θαλάσσιο περιβάλλον εισάγονται εν γένει μέσω του υδάτινου έρματος στα πλοία. Δεδομένου ότι συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται το εμπόριο και τα ταξίδια, αναμένεται να αυξηθεί η εισροή αλλόχθονων ειδών. Το πρόβλημα θεωρείται ως η δεύτερη σε μέγεθος απειλή για τη βιοποικιλότητα, μετά την απώλεια ενδιαιτημάτων. Η παγκόσμια βιοποικιλότητα τελεί υπό σημαντική πίεση από πολυάριθμες απειλές, οι οποίες συχνά προκαλούνται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και επιτείνονται από την κλιματική αλλαγή. Η βιοποικιλότητα στηρίζει τη ροή οικοσυστημικών αγαθών και υπηρεσιών (τρόφιμα, καύσιμα, ίνες, ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ροή και ποιότητα του νερού, γονιμότητα του εδάφους και κύκλος των θρεπτικών στοιχείων) και αποτελεί το κλειδί για την ανθρώπινη ευημερία. Ωστόσο, τα δύο τρίτα περίπου των παγκόσμιων οικοσυστημικών υπηρεσιών παρακμάζουν. Στην ΕΕ, η μείωση αυτή προκύπτει από κατάρρευση των αλιευτικών αποθεμάτων, εκτεταμένη υποβάθμιση του εδάφους, δαπανηρές ζημίες από πλημμύρες και εξαφάνιση τμημάτων άγριας πανίδας. Μπορείτε να πάρετε μέρος στην έρευνα στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/environment/consultations/invasive_aliens.htm .

Τις πιθανότητες ύπαρξης νοήμονος ζωής σε άλλους πλανήτες υπολογίζει νέα έρευνα

Από το γεωλογικό ιστορικό της Γης γνωρίζουμε πως η ζωή εμφανίστηκε σχετικά γρήγορα, μόλις το περιβάλλον του πλανήτη μας ήταν αρκετά σταθερό για να...

Χαρτογραφήθηκε το 1/5 του πυθμένα των ωκεανών

Όταν το Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030 Project άρχισε το 2017, μόλις του 6% του πυθμένα των ωκεανών παγκοσμίως είχε...

Νέος τρόπος αντιμετώπισης του καρκίνου

Με τις εξελίξεις στη γενετική και τη βιοτεχνολογία, αντικαρκινικές θεραπείες επιδιώκουν όλο και περισσότερο να αξιοποιούν την ιδέα της «συνθετικής φονικότητας» (synthetic lethality): Την...

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ

Σημαντική ήταν η Εσπερίδα του ECOCITY στην Θεσσαλονίκη για την εφαρμογή της αρχής «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει» Σε μια κατάμεστη αίθουσα από εκπροσώπους επιχειρήσεων, της επιστημονικής...

Παράνομες χωματερές: «Όχι» στα πρόστιμα λένε οι δήμαρχοι

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία: Αντίθετη είναι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με την πρόβλεψη που υπάρχει στο «Σχέδιο νόμου για τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία...

Το iPhone 12 θα ανακοινωθεί Σεπτέμβριο αλλά θα γίνει διαθέσιμο τον Οκτώβριο

Σε πρόσφατη ανάλυσή της η αμερικανική επενδυτική Wedbush εκτιμά ότι η Apple θα προχωρήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στην ανακοίνωση του νέου της...

Ίσως η επόμενη συσκευασία smartphone της Samsung να μην περιλαμβάνει φορτιστή

Η Samsung φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να σταματήσει να προσφέρει φορτιστές στις συσκευασίες συσκευών smartphones, από το 2021 και έπειτα....

Περιβαλλοντική ενημέρωση: μέτρα για τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Προκειμένου να συνδράμει τις αρχές και τους κατασκευαστές των κρατών μελών στην ευχερέστερη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των κατασκευαστικών έργων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κωδικοποιήσει το σύνολο της κείμενης νομοθεσίας της ΕΕ που διέπει την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η αρχική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) της οδηγίας και οι τρεις επακόλουθες αναθεωρήσεις της έχουν συνδυαστεί για να δημιουργήσουν μία συνεκτικότερη, σαφώς μεταφρασμένη και φιλική προς τον χρήστη έκδοση, η οποία ήδη τέθηκε σε ισχύ. Η «κωδικοποίησn» αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας εν εξελίξει προσπάθειας για την απλούστευση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι η οδηγία ΕΠΕ και όλες οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις της αποτελούν πλέον ένα ενιαίο, διαφανές και κατανοητό νομοθέτημα, χωρίς αλλαγές στις αρχικές διατάξεις του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκρινε την κωδικοποιημένη οδηγία ΕΠΕ στις 13 Δεκεμβρίου 2011 και το κείμενό της δημοσιεύθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2012 ως Οδηγία 2011/92/EΕ . Στόχος της οδηγίας ΕΠΕ είναι να εξασφαλιστεί ότι τα έργα τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον εκτιμώνται καταλλήλως πριν από την έγκρισή τους. Ως εκ τούτου, προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση που θα επέτρεπε να προχωρήσει ένα τέτοιο έργο, εντοπίζονται και εκτιμώνται οι πιθανές επιπτώσεις του στο περιβάλλον. Οι κατασκευαστές μπορούν στη συνέχεια να προσαρμόζουν καταλλήλως τα έργα, με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων, προτού αυτές όντως εκδηλωθούν, ή οι αρμόδιες αρχές να ενσωματώνουν στην άδεια του έργου μέτρα άμβλυνσης των επιπτώσεων. Η οδηγία διασφαλίζει την έγκαιρη συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εκτίμησης του έργου, τα ενδιαφερόμενα μέλη του κοινού πρέπει να ενημερώνονται και να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί των προτάσεων των κατασκευαστών, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές και στους κατασκευαστές να λαμβάνουν αποφάσεις με πλήρη επίγνωση των συνεπειών. .

Αδιάβροχη κάμερα για τις διακοπές λανσάρει η Nikon

Η Nikon ανακοίνωσε τη νέα Coolpix W150, μία αδιάβροχη, αντικραδασμική, ανθεκτική σε χαμηλές θερμοκρασίες και ανθεκτική στη σκόνη compact φωτογραφική μηχανή που έχει σχεδιαστεί...
- Advertisement -