Παρασκευή, Ιουνίου 5, 2020

Energa-Hellas Power: περιθώριο μέχρι 24/4 για επιλογή προμηθευτή

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 57 του ν. 4001/2011, οι πρώην πελάτες των εταιρειών HELLAS POWER Α.Ε. και ENERGA POWER TRADING Α.Ε. προμηθεύονται, από τις 25/1/2012, ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ Α.Ε., ως Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου. Η προμήθεια αυτή διενεργείται προσωρινά και για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, δηλαδή μέχρι τις 24/4/2012 , σύμφωνα με τους όρους που προδιαγράφονται στον ισχύοντα Κώδικα Προμήθειας (Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.19/90/οικ.2402), προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος στους πελάτες αυτούς να συνάψουν νέα σύμβαση με Προμηθευτή της επιλογής τους. Μέχρι σήμερα, τα στοιχεία της ΔΕΗ Α.Ε. δείχνουν ότι πολλοί από τους πελάτες αυτούς δεν έχουν ακόμα επιλέξει τον Προμηθευτή τους. Η ΡΑΕ υπενθυμίζει στους καταναλωτές που εξακολουθούν να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ), ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να συνάψουν σύμβαση με Προμηθευτή της επιλογής τους, το αργότερο μέχρι τις 24/4/2012 . Ιδιαίτερα, εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών μέσης τάσης (ΜΤ), καθώς και των μεγάλων μη οικιακών καταναλωτών χαμηλής τάσης (ΧΤ), δηλ. αυτών που έχουν ισχύ παροχής άνω των 25kVA, ότι μετά την άπρακτη παρέλευση των τριών (3) ως άνω μηνών, δηλ. μετά τις 24/4/1012, και τη μη επιλογή από μέρους τους Προμηθευτή, εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, σύμφωνα με την οποία ο αρμόδιος Διαχειριστής προχωρά σε διακοπή της τροφοδοσίας των εγκαταστάσεων που δεν εκπροσωπούνται από προμηθευτή για το σύνολο του φορτίου τους. Η συγκεκριμένη διάταξη του Εγχειριδίου προβλέπει  επί λέξει τα εξής: «Σε περίπτωση κατά την οποία Μετρητής Φορτίου δεν εκπροσωπείται από Προμηθευτή ή το συνολικό ποσοστό εκπροσώπησης Ωριαίου Μετρητή Φορτίου ΜΤ δεν είναι ίσο με 100%, περιλαμβανομένης της περίπτωσης υποβολής Δήλωσης Παύσης Εκπροσώπησης κατά την παράγραφο (10), ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τον Πελάτη στον οποίο αντιστοιχεί ο Μετρητής, προκειμένου να τον ενημερώσει σχετικά και να του γνωστοποιήσει τον εκτιμώμενο χρόνο παύσης εκπροσώπησης του μετρητή του. Εάν συντρέχει περίπτωση οικειοθελούς διακοπής της τροφοδοσίας, ο Διαχειριστής του Δικτύου ενημερώνει τους υφιστάμενους εκπροσώπους του Πελάτη σχετικά με τον εκτιμώμενο χρόνο παύσης εκπροσώπησης και μεριμνά για τη διακοπή τροφοδοσίας του μετρητή του. Σε διαφορετική περίπτωση, ενημερώνει τον Πελάτη ότι οφείλει να δηλώσει τουλάχιστον έναν Προμηθευτή ως Εκπρόσωπο του μετρητή του ή να μεριμνήσει ώστε εντός του ανωτέρω χρόνου να υποβληθεί Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου, προκειμένου ο μετρητής του να εκπροσωπείται πλήρως και να μην διακοπεί η τροφοδότησή του. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων κατά το  Άρθρο 10, η ισχύς των ως άνω δηλώσεων άρχεται άμεσα μετά την παύση, ολική ή μερική, της εκπροσώπησης του μετρητή του Πελάτη.» Λόγω της κρισιμότητας του θέματος, καλείται η ΔΕΗ ΑΕ, ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, να ενημερώσει άμεσα, με εξατομικευμένες επιστολές, τους ως άνω καταναλωτές (ΜΤ & ΧΤ> 25kVA), σχετικά με την υποχρέωσή τους να επιλέξουν Προμηθευτή το συντομότερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήξη της εκ του νόμου προβλεπόμενης προθεσμίας παροχής της Υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου, δηλ. την 24/4/2012. Διαβάστε εδώ περισσότερες λεπτομέρειες

Σαντορίνη: ανέλκυση του Sea Diamond και αποζημίωση €14 εκατ. αποφάσισε το δικαστήριο

Σε ανέλκυση του κρουαζιερόπλοιου Sea Diamond από το θαλάσσιο χώρο στα παλαιά ορυχεία της Σαντορίνης και σε καταβολή ποσού 14 εκατ. ευρώ στο ελληνικό δημόσιο και το δήμο Θήρας υποχρέωσε με απόφασή του την πλοιοκτήτρια και διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου το πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά. Το Sea Diamond βυθίστηκε το 2007 μετά από πρόσκρουση σε ύφαλο. Toν Απρίλιο του 2013 o δήμος Θήρας υπέβαλε αγωγή ζητώντας αφενός την ανέλκυση του Sea Diamond και αφετέρου αποζημίωση για ηθική βλάβη λόγω υποβάθμισης του θαλασσίου περιβάλλοντος. Επίσης το ελληνικό δημόσιο, τον Απρίλιο του 2013 είχε υποβάλλει αγωγή, ζητώντας αποζημίωση για ηθική βλάβη για τον ίδιο λόγο, αλλά και για ηθική βλάβη που προκλήθηκε από την επίρριψη ευθυνών για το ατύχημα, στον εσφαλμένο χάρτη της υδρογραφικής υπηρεσίας. Η απόφαση για το Sea Diamond έρχεται σε αντίθεση...

Οι τεχνολογίες του μέλλοντος από την IBM – Πώς θα είναι ο κόσμος σε...

Την ετήσια έκθεση με τις τεχνολογίες του μέλλοντος δημοσίευσε η IBM. Η έκθεση παρουσιάζει τα τεχνολογικά επιτεύγματα που αναμένεται να επιτευχθούν ως το 2018 σε πέντε διαφορετικούς τομείς, εξηγώντας πώς η πρόοδος της τεχνολογίας αναμένεται να βελτιώσει την ευημερία των ανθρώπων και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. 1)«Ψηφιακός φύλακας» Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, στη μελέτη της η IBM υποστηρίζει πως σε πέντε χρόνια αντί να έχουμε διαφορετικούς κωδικούς για την ενεργοποίηση συσκευών και την είσοδο σε μια ιστοσελίδα, θα υπάρχουν ειδικές εφαρμογές οι οποίες θα συνεννοούνται μεταξύ τους και θα ανταλλάσσουν πληροφορίες για τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι συσκευές θα αναγνωρίζουν από μόνες τους τον χρήστη, χωρίς εκείνος να πρέπει να εισάγει κάποιον κωδικό. 2)«Η τάξη του μέλλοντος» Η τάξη του...

ΡΑΕ: κούρεμα μόνο στα φωτοβολταϊκά – Τι επηρεάζει τις επενδύσεις στις ΑΠΕ

Να μην επιβληθεί κούρεμα στις εγγυημένες τιμές που αποδίδονται στις τεχνολογίες ΑΠΕ, εκτός από τα φωτοβολταϊκά, καθώς ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης (IRR) των επενδύσεων αυτών κυμαίνεται εντός του ευρωπαϊκού μέσου όρου, συμπεραίνει σε γνωμοδότησή της η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Συγκεκριμένα, για κάθε τεχνολογία, το IRR έχει ως εξής: - Αιολικά διασυνδεδεμένου συστήματος: 11,7% - Αιολικά μη διασυνδεδεμένου: 13,1% - Μικρά υδροηλεκτρικά: 10,6% - Ηλιοθερμικά χωρίς αποθήκευση: 6,8% - Ηλιοθερμικά με αποθήκευση: 10,3% - Γεωθερμία χαμηλής θερμοκρασίας: 14,9% - Γεωθερμία υψηλής θερμοκρασίας: 10,1% - Βιομάζα P<1MW: 17,9% - Βιομάζα 1MW<P<5MW: 18,5% - Βιομάζα P>5MW: 19,2% - Αέριο ΧΥΤΑ/ Βιολ.Καθ. P<2MW: 21,9% - Αέριο ΧΥΤΑ/ Βιολ.Καθ. P>2MW: 23,1% - Βιοαέριο P<3MW: 26,3% - Βιοαέριο P>3MW: 24,1% Όσον αφορά τις εγγυημένες τιμές, από τη μελέτη – γνωμοδότηση της ΡΑΕ προκύπτει ότι: *Για τα...

Υδρογονάνθρακες: οι έξι κολοσσοί που εκδήλωσαν ενδιαφέρον

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία; Έξι ηχηρά ονόματα της διεθνούς αγοράς πετρελαίου παρακολουθούν τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά υδρογονανθράκων . Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας capital.gr, οι μεγάλες πετρελαϊκές που ενδιαφέρονται για την ελληνική αγορά είναι οι αμερικανικές ExxonMobil και ConocoPhillips και η γαλλική Total . Εκτός από τις τρεις εταιρείες που δήλωσαν ανοιχτά ότι ενδιαφέρονται για τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς, τρεις ακόμα μεγάλοι παίκτες, η Shell , η BP και η Noble Energy , άφησαν να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να εμπλακούν σε μεταγενέστερο στάδιο στην ελληνική αγορά. Όπως αναμενόταν, οι έξι εταιρείες δεν κατέθεσαν προσφορά στον διαγωνισμό του open door. Άλλωστε, τα πιθανά μεγέθη των κοιτασμάτων, αλλά και το γεγονός ότι τα οικόπεδα αυτά αποτελούν -με εξαίρεση το Κατάκολο- πρακτικά ανεξερεύνητες περιοχές, περιόριζαν τους πιθανούς ενδιαφερομένους σε μεσαίες ή και μικρότερες εταιρείες του κλάδου, όπως και συνέβη, εξάλλου. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το μεγαλύτερο όφελος από τη διαδικασία του open door είναι ότι η Ελλάδα, ως αγορά, έχει επανέλθει στον διεθνή χάρτη, έστω και αν οι μεγάλες εταιρείες θεωρούν ότι οι συνθήκες δεν είναι ακόμη ώριμες για να επενδύσουν. Οι αρμόδιες πηγές πάντως επισημαίνουν ότι οδηγός για τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά θα πρέπει να είναι το μοντέλο της Κύπρου . Εκεί, το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση ήταν να προσελκύσει επενδυτές στον πρώτο γύρο. Η επιτυχία της γεώτρησης της Noble Energy στο Οικόπεδο 12 έφερε στη συνέχεια στον δεύτερο γύρο προσφορές από ηχηρά ονόματα, όπως της Total, της Gazprom , της Premier Oil , της Marathon Oil , της Delek και της Edison . Εφόσον, δε, οι έρευνες των εταιρειών που θα αναλάβουν την εκμετάλλευση των οικοπέδων αποδώσουν καρπούς, αποτελεί συνήθη πρακτική για την πετρελαϊκή βιομηχανία η εξαγορά μεριδίων ή ακόμα και ολόκληρων των εταιρειών από μεγαλύτερες, ούτως ώστε να αντληθούν τα απαραίτητα κεφάλαια για την υλοποίηση των επενδύσεων. Γεγονός παραμένει, πάντως, ότι παραδοσιακά ισχυρά ονόματα της πετρελαϊκής βιομηχανίας, όπως η ExxonMobil, παρακολουθούν τη χώρα μας και αναμένουν τις εξελίξεις. Το θερμόμετρο πάντως αναμένεται να ανέβει στο κατακόρυφο, όταν θα είναι διαθέσιμα τα επιπλέον στοιχεία από τις νέες τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες.

Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα “σβήνει” τζάκια και αιθαλομίχλη

Την είδηση για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς χρέωση στους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου της ΔΕΗ για χρονικό διάστημα διπλάσιο από αυτό κατά το οποίο θα καταγράφονται υπερβάσεις των συγκεντρώσεων αιωρουμένων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα (άνω των 150 mg/m3) επιβεβαίωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης Μανιάτης. Μιλώντας στο Mega, ο Γιάννης Μανιάτης είπε ότι δεν θα κόβεται το ρεύμα στους αδύναμους Έλληνες ενώ αναφέρθηκε στην έκπτωση έως 70% στη ΔΕΗ για τους χώρους των κοινωνικών δομών της εκκλησίας, των δήμων και των ΜΚΟ. “Θα δίνουμε ηλεκτρικό ρεύμα με πολύ μεγάλη έκπτωση έως 70% σε όλες τις κοινωνικές δομές της Εκκλησίας, των δήμων και της κοινωνίας των πολιτών. Θα πρέπει να είναι ενταγμένοι, να υπάρχει μια οργάνωση σε αυτό το πράγμα. Εκτιμούμε ότι πρέπει να είναι πάνω από...

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: νέος στόχος για ΑΠΕ 27% ως το 2030 στην ΕΕ

Τους στόχους της ΕΕ στο πλαίσιο του πακέτου για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030 παρουσίασε στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χοσέ Μανουέλ Μπαρόζο. Η Κομισιόν, όπως αναμενόταν, έθεσε πιο χαλαρούς στόχους για το κλίμα και τις εκπομπές ρύπων, ενώ αναφορικά με τις ΑΠΕ ο στόχος του 2030 τέθηκε στο 27% και είναι πανευρωπαϊκός και όχι εθνικός, όπερ σημαίνει ότι δεν είναι κατ’ ανάγκη δεσμευτικός για τα κράτη-μέλη. Σχολιάζοντας τον νέο στόχο για την καθαρή ενέργεια, ο Μπαρόζο δήλωσε ότι «οι δεσμευτικοί στόχοι για τις ΑΠΕ πρέπει να είναι τουλάχιστον στο 27%. Δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα χωρίς τις ΑΠΕ. Ο στόχος των ΑΠΕ αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα προς τους επενδυτές και ένα καθαρό μήνυμα ως προς την...

Επίδομα θέρμανσης: διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων και αύξηση των δικαιούχων

0
Διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, αυξάνοντας κατά 30% τον αριθμό των δικαιούχων, εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας in.gr. Σήμερα το επίδομα θέρμανσης δικαιούνται άγαμοι με ετήσιο εισόδημα ως 25.000 ευρώ και  έγγαμοι χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα 35.000 ευρώ (προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο). Επιπλέον, ισχύει κριτήριο περιουσιακής κατάστασης που σημαίνει ότι για να λάβει κάποιος το επίδομα η ατομική ακίνητη περιουσία του δεν πρέπει να ξεπερνά τις 150.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 200.000 ευρώ για τους έγγαμους. Πληροφορίες αναφέρουν ωστόσο ότι το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να αυξήσει τα εισοδηματικά κριτήρια κατά 3.000 ή 5.000 ευρώ, ενώ εξετάζεται και αύξηση του περιουσιακού κριτηρίου στις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και στις 300.000 ευρώ για τους έγγαμους. Σε ό,τι αφορά τον...

Η “έξυπνη” ηλιακή ενέργεια τεράστια επενδυτική ευκαιρία

Την ευρεία ανάπτυξη των έξυπνων συστημάτων ενέργειας για φωτοβολταϊκά εκτιμά σε έκθεσή της η εταιρεία αναλύσεων MarketsandMarkets. Η έκθεση προβλέπει εκρηκτική ανάπτυξη του τομέα από 6,51 δισ. δολάρια το 2013 σε 15 δισ. δολάρια το 2018. Πληροφορική, επικοινωνίες, συστήματα παρακολούθησης και διαχείρισης φορτίων είναι ορισμένοι από τους τομείς των έξυπνων συστημάτων για φωτοβολταϊκά που θα καταγράψουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Παράλληλα, σημαντική άνοδο θα παρουσιάσουν οι αυτοματισμοί, τα συστήματα ενεργειακών συμψηφισμών, τα έξυπνα δίκτυα και τα λογισμικά στατιστικής χάρη στις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις. Ο τομέας χαρακτηρίζεται ως “τεράστια επενδυτική ευκαιρία” από τη MarketsandMarkets. Η επονομαζόμενη “έξυπνη” ηλιακή ενέργεια εκτιμάται ότι θα καταγράψει σωρευτικό ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) της τάξης του 18,7% ως το 2018 στα 15,34 δισ. δολάρια. Οι κύριοι παίκτες της ανερχόμενης αυτής αγοράς περιλαμβάνουν τις εταιρείες GE Energy, Siemens, Schneider Electric, Echelon...

Δίκτυο Μεσόγειος SOS: ξεκινά η εκστρατεία «Καθαρίστε τη Μεσόγειο»

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Στις δύσκολες εποχές που διανύουμε η συλλογικότητα και η αφύπνιση της κοινωνικής μας συνείδησης είναι σημαντικότερες από ποτέ! Σε πείσμα των καιρών, η εκστρατεία καθαρισμού ακτών, βυθού και άλλων φυσικών περιοχών «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» , έρχεται πιστή στο ετήσιο ραντεβού της για να συμβάλει στην περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων μας και να «συστρατεύσει» πολίτες, θεσμικούς και άλλους φορείς για τη διαφύλαξη του πολύτιμου φυσικού μας πλούτου. Φέτος η πανελλαδική εκστρατεία, που πραγματοποιείται από 1 έως 31 Μαΐου 2012 και συντονίζει το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙOΣ SOS για 17η συνεχή χρονιά, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της βιώσιμης αλιείας. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τη σημασία της διατήρησης και ορθολογικής διαχείρισης των αλιευτικών πόρων και να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνης καταναλωτικής συμπεριφοράς, που αποτελεί καίριο παράγοντα στην προσπάθεια να προστατευθούν είδη αλιευμάτων που είτε απειλούνται είτε δεν έχουν αλιευθεί με βιώσιμο τρόπο. Στη διάρκεια της περσινής εκστρατείας, σημειώσαμε ρεκόρ συμμετοχών, καθώς  περισσότεροι από 21.000 εθελοντές, καθάρισαν 263 φυσικές περιοχές (ακτές, βυθούς, όχθες ποταμών/λιμνών, πάρκα, άλση κ.α.) σε όλη την Ελλάδα, ενώ οι καθαρισμοί συνεχίστηκαν μέχρι και το φθινόπωρο! Στην εκστρατεία συμμετείχαν 285 φορείς σε 37 περιφέρειες της Ελλάδας, από τους οποίους 101 ήταν Σχολεία, 69 Δήμοι, 10 Ξενοδοχεία και 5 άλλες Επιχειρήσεις, 5 Ιστιοπλοϊκοί και Καταδυτικοί φορείς, 1 Λιμεναρχείο, 11 ΜΚΟ, 30 άλλοι Σύλλογοι, 3 ατομικές συμμετοχές και 50 άλλοι φορείς. Ελάτε και εσείς στην παρέα της εκστρατείας «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» για να καθαρίσουμε ακόμη περισσότερες φυσικές περιοχές της χώρας μας και να τονίσουμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μια προσωπικά υπεύθυνη στάση  που ενδυναμώνει το ρόλο και τα δικαιώματά μας ως πολιτών. Φέτος δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην: -  Ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αλιευτικοί πόροι. - Πληροφόρηση γύρω από τις πολιτικές που προωθούνται σε ευρωπαϊκό, μεσογειακό και εθνικό επίπεδο πάνω στα θέματα της αλιείας. - Ενημέρωση της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με την έννοια της βιώσιμης αλιείας και την ανάδειξη των πολλαπλών οφελών που απορρέουν από την ορθολογική εκμετάλλευση των αλιευτικών αποθεμάτων. - Ευαισθητοποίηση των καταναλωτών με σκοπό τη διαμόρφωση μιας περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνης καταναλωτικής συμπεριφοράς απέναντι στα αλιευτικά προϊόντα, που θα συμβάλλει στη διαφύλαξη της θαλάσσιας ζωής. Τα «μυστικά» της εκστρατείας μας: -  Στην εκστρατεία αυτή πρωταγωνιστές είναι οι ενεργοί πολίτες-εθελοντές! Δεν μένει κανείς «απ’ έξω»: ˙ μαθητές, εκπαιδευτικοί, δύτες, ψαράδες, περιβαλλοντικές ΜΚΟ και σύλλογοι, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, τουριστικές και άλλες επιχειρήσεις, ακόμα και μεμονωμένοι πολίτες, όλοι μπορούν να συμμετάσχουν! -  Αποφασίζουμε τον τόπο και το χρόνο που θα πραγματοποιήσουμε τον καθαρισμό και συμπληρώνουμε την ηλεκτρονική «φόρμα συμμετοχής» ή εναλλακτικά «κατεβάζουμε» σε word την φόρμα συμμετοχής, τη συμπληρώνουμε και τη στέλνουμε  με φαξ στο 210 – 8228795 ή με e-mail στο events@medsos.gr. - Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS  λειτουργεί επιβοηθητικά στέλνοντας σακούλες απορριμμάτων και έντυπο ενημερωτικό υλικό (η αφίσα της εκστρατείας με σχετικό ενημερωτικό υλικό και το Φύλλο Καταγραφής Απορριμμάτων και Παρατήρησης Φυσικών Περιοχών), και «ανεβάζοντας» στην ιστοσελίδα του πληροφοριακό υλικό για να ικανοποιήσει ακόμα και τα πιο ανήσυχα πνεύματα. - Επιπρόσθετα, παράλληλα με τον πανελλαδικό συντονισμό της εκστρατείας, διοργανώνει ανοιχτούς κεντρικούς καθαρισμούς και δίνει ραντεβού, με όσους θέλουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους με την οργάνωση! - Δεν περιοριζόμαστε στη συλλογή και διαλογή των απορριμμάτων, αλλά συμπληρώνουμε το «Φύλλο Καταγραφής Απορριμμάτων και Παρατήρησης Φυσικών Περιοχών»  και καταγράφουμε με ακρίβεια το είδος των απορριμμάτων που συναντάμε σε φυσικά οικοσυστήματα, τις πιθανές πηγές προέλευσής τους, καθώς και τα προβλήματα των περιοχών που «επισκεπτόμαστε». Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
- Advertisement -