Η θητεία Παπαγεωργόπουλου άφησε χρέη άνω των 120 εκατομμυρίων ευρώ

http://1.bp.blogspot.com/_wIbSH1KrOCc/TPaT8hceUaI/AAAAAAAAPjQ/17yzrqgY1C0/s1600/papageorgopoulos_dilosi_20100623_01.JPG

Οφειλές ύψους άνω των 120 εκατομμυρίων ευρώ αλλά και σωρεία παρατυπιών στη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης διαπίστωσαν οι ορκωτοί ελεγκτές στη διάρκεια της κατάρτισης του ισολογισμού για το 2010. Σε πόρισμα 100 σελίδων καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους για την κακή λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών στη διάρκεια της θητείας του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους η προηγούμενη διοίκηση κατάφερνε να εμφανίζει – πλασματικό – ισοσκελισμένο ισολογισμό. Οι ορκωτοί ελεγκτές χρειάστηκαν επτά ολόκληρους μήνες για να συλλέξουν και να ταυτοποιήσουν τα οικονομικά στοιχεία, καθώς μέχρι το 2010 δεν λειτουργούσε μηχανογραφημένο διπλογραφικό σύστημα και σε πολλές περιπτώσεις τα τιμολόγια δεν συμφωνούσαν με τις εγγραφές στα βιβλία. Οπως διαπιστώθηκε, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2010 ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε οφειλές ύψους 39,5 εκατ. ευρώ από δάνεια, 28 εκατ. ευρώ σε προμηθευτές, 44,8 εκατ. ευρώ σε διάφορους πιστωτές και 7,2 εκατ. ευρώ από μη καταβολή φόρων. Στο ποσό δεν συμπεριλαμβάνονται τα χρέη του δήμου από το σκάνδαλο της υπεξαίρεσης των ασφαλιστικών εισφορών που ακόμα δεν έχει καταστεί δυνατό να προσδιοριστούν με ακρίβεια, κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στο επόμενο δίμηνο.
Οπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, η διοίκηση δημιουργούσε 14,2 ευρώ λειτουργικό έλλειμμα σε κάθε 100 ευρώ λειτουργικών εσόδων. Πρακτικά δηλαδή ξόδευε περισσότερα από όσα εισέπραττε, δημιουργώντας ζημίες ύψους 21,7 εκατ. ευρώ, έναντι 11,6 εκατ. ευρώ το 2009.
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Ανάπτυξης και Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων, Χασδάι Καπόν, η καθυστέρηση στην κατάρτιση του ισολογισμού οφειλόταν κυρίως στην παράλληλη χρήση δύο ανεξάρτητων συστημάτων, ενός απλογραφικού κι ενός διπλογραφικού, το οποίο όμως ήταν χωρίς μηχανοργάνωση, κάτι που εκ του νόμου έπρεπε να είχε εφαρμοστεί από το 2003. «Η δυσλειτουργία αυτή δεν επέτρεπε στον δήμο άμεση και έγκυρη ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν όλες οι ελεγκτικές επαληθεύσεις, να είναι αδύνατη η ορθή παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων και να οδηγούμαστε τα τελευταία τρία χρόνια σε ελλείμματα συνεχώς αυξανόμενα», εξήγησε στα «ΝΕΑ».
Προκειμένου να φαίνεται ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης ήταν οικονομικά υγιής, η προηγούμενη διοίκηση χρησιμοποιούσε λογιστικά τεχνάσματα ή δεν συμπεριελάμβανε υποχρεώσεις προς τρίτους. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν στοιχειώδεις προβλέψεις, όπως αποζημιώσεις προσωπικού, επισφάλειες, δεν υπολογίστηκαν εκκρεμείς δικαστικές διενέξεις με συνολικές απαιτήσεις ύψους 30 εκατ. ευρώ, ενώ στα πάγια δεν εμφανίζονταν υποχρεώσεις από απαλλοτριώσεις αξίας 38 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, στα αποθέματα υπάρχουν ανταλλακτικά για πάγια που δεν χρησιμοποιούνται, όπως π.χ. για παροπλισμένα οχήματα, ή υλικά που αχρηστεύτηκαν με την πάροδο του χρόνου. Τα υλικά αυτά ούτε διαγράφηκαν ούτε καταστράφηκαν, προκειμένου να μην καταγραφούν ως ζημίες.
Οι παρατυπίες αυτές εγείρουν ερωτηματικά ως προς την αποτελεσματικότητα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, η διοίκηση του δήμου σκοπεύει να στραφεί δικαστικά εναντίον της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών που τους διενεργούσαν.

Ο ισολογισμός θα συζητηθεί σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή, ενώ θα παρουσιαστεί από δικηγόρους και ορκωτούς ελεγκτές στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την ερχόμενη Δευτέρα.

Τα χρέη του δήμου για το 2010
39,5  εκατ. ευρώ για δάνεια
28 εκατ. ευρώ σε προμηθευτές
44,8 εκατ. ευρώ σε διάφορους πιστωτές (περιλαμβάνονται και απαλλοτριώσεις)
7,2 εκατ. ευρώ σε φόρους