Δωρεάν εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το ΕΒΕΘ

ΕΒΕΘ

Πρόσκληση σε επιχειρηματίες και στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων να ενταχθούν σε  δωρεάν δράση εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης,  στο πλαίσιο του Έργου «Smart Specialization»  (έξυπνη εξειδίκευση), απευθύνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα –  Βουλγαρία 2007  –  2013» και η πρόσκληση του ΕΒΕΘ αφορά επιχειρηματίες και στελέχη ΜΜΕ  που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της  κλωστοϋφαντουργίας  –  ένδυσης,  στον κλάδο των  δομικών υλικών  και στον  αγρο  –  διατροφικό τομέα,  στις Περιφερειακές Ενότητες  Θεσσαλονίκης  και  Σερρών.

Το  «Smart Specialization»,  στο οποίο το ΕΒΕΘ συμμετέχει ως εταίρος, υλοποιείται από τον Ιανουάριο του 2014,  με επικεφαλής την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και  με τη συμμετοχή 10 συνολικά φορέων από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, ΟΤΑ, Πανεπιστημίων, Επιμελητηρίων και άλλων φορέων στήριξης της επιχειρηματικότητας.  Αφορά  δε στη  διαμόρφωση  ενός Κοινού Σχεδίου Έξυπνης Περιφερειακής Εξειδίκευσης για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας, σύμφωνα με τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο  2014  –  2020.

Στο πλαίσιο της Δράσης,  30-60 επιχειρήσεις από την περιοχή της Θεσσαλονίκης και των Σερρών θα λάβουν, δωρεάν,  κατ’ ελάχιστο 6 ώρες ατομικής και 2 ώρες ομαδικής συμβουλευτικής, σε συνεργασία με πεπειραμένους,  στους προαναφερθέντες κλάδους, συμβούλους.

Η Συμβουλευτική υποστήριξη θα αφορά:

1.  Στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.

2.  Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και των εξαγωγικών πρακτικών της επιχείρησης.

3.  Στη διαχείριση και  τις διαδικασίες σχεδιασμού προϊόντων της επιχείρησης.

4.  Στην υιοθέτηση μεθοδολογιών «έξυπνης παραγωγής» από την επιχείρηση.

Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη των επιχειρήσεων, που ενδιαφέρονται να επωφεληθούν των υπηρεσιών δωρεάν συμβουλευτικής  υποστήριξης, καλούνται να υποβάλουν στο ΕΒΕΘ συμπληρωμένη σχετική  αίτηση συμμετοχής, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  μέχρι την Τετάρτη 24.06.2015.  Η αίτηση  και η σχετική υπεύθυνη δήλωση  είναι αναρτημένες  στην ιστοσελίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (www.ebeth.gr), πεδίο «Σημαντικά Θέματα».

Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με  το Τμήμα Μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΘ (αρμόδιοι:  Γιώργος Εμμανουηλίδης  τηλ.  2310 370181,  e-mail  emmanouilidis@ebeth.gr  και Αντώνης Μπούμπουλας (Προϊστάμενος Τμήματος) τηλ.  2310 370180,  e-mail antonisb@ebeth.gr).