Τα «πράσινα» επαγγέλματα στην Ευρώπη – Οι ειδικότητες με ζήτηση

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Πάνω από 220.000 θέσεις εργασίας υπολογίζεται ότι δημιουργήθηκαν στην Ευρώπη από τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατά την πενταετία 2005-2009. Σύμφωνα με έκθεση που διενεργεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής (Cedefop)  και η οποία θα δει το φως της δημοσιότητας την άνοιξη του τρέχοντος έτους, ολοένα και περισσότεροι επαγγελματικοί τομείς -από την πληροφορική ως τις μεταφορές- απαιτούν “πράσινα” προσόντα από επιχειρήσεις και εργαζομένους. Μάλιστα, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ η Πασκαλίν Ντεσί (Pascaline Descy), επικεφαλής Έρευνας και Ανάλυσης Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (cedefop), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, «αν η ΕΕ προσεγγίσει τους στόχους για την αειφόρο ανάπτυξης, που περιγράφονται στη στρατηγική ’Ευρώπη 2020’, η προοπτική για την απασχόληση στην Ευρώπη είναι η δημιουργία περισσότερων από 1 εκατ. θέσεων εργασίας». Το Cedefop διενήργησε έρευνα με τίτλο « Green Skills and Environmental Awareness in Vocational Education and Training » σε οκτώ χώρες ((Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Σλοβακία, Φιλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο) και επικεντρώθηκε στα παρακάτω επαγγέλματα: επιστήμονες νανοτεχνολογίας, μηχανικοί περιβάλλοντος, ενεργειακοί επιθεωρητές, ηλεκτρολόγοι, εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών, εργάτες μόνωσης, εξειδικευμένοι «λαμαρινάδες» , επιθεωρητές εκπομπών ρύπων οχημάτων και συλλέκτες ανακυκλώσιμων υλικών. Η έκθεση υπογραμμίζει πως τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και η μεγάλη προσφορά εργασίας ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να περικόψουν δαπάνες που αφορούν στην “πράσινη” κατάρτιση των εργαζομένων τους, καθώς υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι με τα βασικά επαγγελματικά προσόντα. —Κατάρτιση To Ευρωπαϊκό Κέντρο σημειώνει πως  τα περισσότερα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει στις περιβαλλοντικές πολιτικές τους την ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών δεξιοτήτων, πράγμα που σημαίνει ότι η “πράσινη” επαγγελματική κατάρτιση δεν αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. —Χειρωνακτικές εργασίες Ένα ακόμα πρόβλημα που εντοπίζει η έκθεση είναι ότι πολλά επαγγέλματα θεωρούνται “ξεπερασμένα” ή “κατώτερα-χειρωνακτικά” με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρή έλλειψη εργατικού δυναμικού, καθώς όσοι συνταξιοδοτούνται δεν αντικαθίστανται, με τους νέους και τις γυναίκες να καταγράφουν τα μεγαλύτερα ποσοστά “απόρριψης” τέτοιων επιλογών. Το Cedefop προτείνει καμπάνιες ενημέρωσης του κοινού για αυτά τα επαγγέλματα προκειμένου να αυξηθεί η απορρόφηση εργατικού δυναμικού σε αυτούς του τομείς. —Ειδικότητες με ζήτηση Τα “πράσινα” επαγγέλματα που καταγράφηκαν πιο πάνω θα παρουσιάσουν αύξηση στις θέσεις εργασίας στις οκτώ χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα. Ειδικότερα, θα αυξηθεί η ζήτηση για μηχανικούς περιβάλλοντος, αλλά και για επιστήμονες νανοτεχνολογίας ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Παράλληλα θα αυξηθεί η ζήτηση για επιθεωρητές, ηλεκτρολόγους, εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών, εργάτες μόνωσης και εξειδικευμένους «λαμαρινάδες». Σχετικά με τα φωτοβολταϊκά, η έκθεση αναφέρει πως σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου ισχύουν προγράμματα ενίσχυσης του κλάδου θα υπάρξει αύξηση των θέσεων εργασίας. Αύξηση θα παρουσιαστεί και σε επαγγέλματα όπως η συλλογή, διαχείριση και ανακύκώση αποβλήτων. Αντίθετα, σύμφωνα με την έκθεση  οι αλλαγές νομοθεσίας στην Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπεται να μειώσουν τη ζήτηση για ενεργειακούς επιθεωρητές, εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών και εργάτες μόνωσης. Το ίδιο ισχύει για τους επιθεωρητές εκπομπών ρύπων στα οχήματα, σε ορισμένες χώρες, όπως η Γερμανία (εξαιτίας της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών, που περιορίζει την αγορά/χρήση αυτοκινήτων), η Ολλανδία (συνεπεία παραγόντων όπως οι φορολογικές επιβαρύνσεις για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα πετρελαιοκίνητα και βενζινοκίνητα αυτοκίνητα) και το Ηνωμένο Βασίλειο (όπου υπάρχει σχεδιασμός για λιγότερους ελέγχους τύπου «ΚΤΕΟ»).