Νέα εργαλεία γονικού ελέγχου του Instagram

Η Metα, η μητρική εταιρεία του Instagram (του Facebook και του WhatsApp) ανακοίνωσε ότι δημιούργησε μια σειρά από νέα εργαλεία με τα οποία οι γονείς θα μπορούν να έχουν μεγάλου εύρους έλεγχο στο τι κάνουν τα παιδιά τους στην πλατφόρμα.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν παρουσιαστεί αρκετές μελέτες που έχουν αποκαλύψει διαφόρων ειδών παρενέργειες που έχει η χρήση των social media τόσο στην οργανική όσο και την πνευματική, ψυχική και συναισθηματική υγεία των ανήλικων χρηστών. Δεδομένου ότι το Instagram αποτελεί μαζί με το Tik Tok μια πλατφόρμα που δραστηριοποιούνται σε μεγάλο ποσοστό νεαρής ή ακόμη και παιδική ηλικίας άτομα ο έλεγχος αυτής της χρήσης από τους γονείς είναι πιο επιτακτικός.

Ανάμεσα στα νέα εργαλεία είναι η ενημέρωση των γονέων για το τι βλέπει το παιδί τους στο Instagram και πόση ώρα περνά μέσα στην πλατφόρμα. Η πλατφόρμα ρυθμίζεται πλέον με τρόπο τέτοιο ώστε να ενθαρρύνει τους χρήστες να αλλάζουν θέμα ή κατηγορία αν έχουν παραμείνει πολύ ώρα σε μια συγκεκριμένη. Επίσης η πλατφόρμα θα απομακρύνει περιεχόμενο που σχετίζεται με συγκρίσεις σχετικά με το παρουσιαστικό και την εμφάνιση των ανθρώπων.

Τα νέα εργαλεία ξεκινούν να λειτουργούν άμεσα σε Βρετανία, Ιαπωνία, Αυστραλία, Ιρλανδία, Καναδά, Γαλλία και Γερμανία και μέχρι το τέλος του έτους θα είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Η Metα έχει επίσης αναπτύξει εργαλεία γονικού ελέγχου στο σύστημα εικονικής πραγματικότητα που αναπτύσσει ανάμεσα στα οποία και μια εφαρμογή ειδοποίηση του γονέα σε περίπτωση που το παιδί πραγματοποιήσει κάποια αγορά ή οικονομική συναλλαγή μέσα στους εικονικούς κόσμους.  

 

 Πηγή