Ευρωπαϊκή… «προίκα» ύψους 677 εκ. ευρώ για την έρευνα

Με γνώμονα την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας σε πολλούς τομείς, η Ευρώπη παρουσιάζει έναν νέο κύκλο χρηματοδοτήσεων.

Το ύψος των χρηματοδοτήσεων αυτών φτάνει, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), τα 677 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Οι επιχορηγήσεις έχουν ύψος έως €1,5 εκατ. για 5 έτη, με δυνατότητα πρόσθετης χρηματοδότησης έως €1 εκατ. Οι 436 βραβευθέντες του διαγωνισμού “Start Grants” του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC – ΕΣΕ) θα είναι, πλέον, σε θέση να αντιμετωπίσουν μεγάλα επιστημονικά ζητήματα σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε όλη την Ευρώπη, έχοντας τη σημαντική αυτή και απαραίτητη χρηματοδοτική στήριξη της Ε.Ε.

Οι επιχορηγήσεις αυτές εντάσσονται στο Κοινοτικό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας “Ορίζων 2020” και θα βοηθήσουν τους νέους ερευνητές να δημιουργήσουν ομάδες που θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν καινοτόμα έργα σε κάθε επιστημονικό τομέα: από την έρευνα για τα εμβόλια, μέχρι την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και από τα νανοπλαστικά ως την εξερεύνηση της σκοτεινής ύλης του διαστήματος.

Οι ερευνητές, που επελέγησαν από το ΕΣΕ, έχουν ποικιλόμορφο προφίλ, καθώς προέρχονται από 40 διαφορετικές εθνικότητες και θα έχουν τη βάση τους σε 25 χώρες σε όλη την Ευρώπη. Η Γερμανία (88 επιχορηγήσεις), το Ηνωμένο Βασίλειο (62), η Ολλανδία (42) και η Γαλλία (38 επιχορηγήσεις) πρωταγωνιστούν μεταξύ αυτών των χωρών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 13% των αιτήσεων επελέγη στο πλαίσιο ενός εξαιρετικά ανταγωνιστικού γύρου για χρηματοδότηση, που αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 2.500 θέσεις εργασίας για μεταδιδακτορικούς υπότροφους, διδακτορικούς φοιτητές και προσωπικό των ιδρυμάτων υποδοχής. Να σημειωθεί ότι περίπου το 75% των έργων, που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΕ, έχει οδηγήσει σε επιστημονικά επιτεύγματα ή σε σημαντική επιστημονική πρόοδο, σύμφωνα με τις σχετικές αξιολογήσεις αντικτύπου.

Σε μια εποχή που η επιστημονική έρευνα είναι απαραίτητη περισσότερο από ποτέ, τέτοιες ειδήσεις δημιουργούν ελπίδα.Πηγή