Αλλαγές στην απόκτηση εσόδων και παρακρατήσεις φόρων από τους δημιουργούς

Για αλλαγές στους ορους παροχής υπηρεσιών, ενημερώνει το youtube τους χρήστες του. Οι όροι  που ενημερώθηκαν  στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο του 2020, θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2021 για του χρήστες εκτός των ΗΠΑ.

Σύνοψη των αλλαγών

  • Περιορισμοί στην αναγνώριση προσώπου: Στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών υπάρχει ήδη δήλωση ότι δεν μπορείτε να συλλέγετε πληροφορίες που ενδέχεται να ταυτοποιούν ένα άτομο χωρίς την άδειά του. Παρόλο που σε αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνονται πάντα οι πληροφορίες αναγνώρισης προσώπου, οι νέοι Όροι το δηλώνουν με σαφήνεια.
  • Δικαίωμα δημιουργίας εσόδων του YouTube: Το YouTube έχει το δικαίωμα να δημιουργεί έσοδα από ολόκληρο το περιεχόμενο στην πλατφόρμα και ενδέχεται να εμφανίζονται διαφημίσεις σε βίντεο από κανάλια που δεν ανήκουν στο Πρόγραμμα συνεργατών YouTube.
  • Πληρωμές δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και παρακράτηση φόρου: Για τους δημιουργούς που δικαιούνται να λαμβάνουν πληρωμές εσόδων, οι εν λόγω πληρωμές θα θεωρούνται δικαιώματα εκμετάλλευσης σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία των ΗΠΑ και η Google θα παρακρατήσει φόρους, όπως απαιτείται από τη νομοθεσίαΠηγή