Τα εύσημα και από το ECOFIN

Τα εύσημα και από το ECOFIN

Ακολουθώντας την εισήγηση της Κομισιόν, το Συμβούλιο ΕCO-FIN της ΕΕ αποφάνθηκε χτες ότι η Κύπρος και άλλες τρεις χώρες (Βέλγιο, Μάλτα, Πολωνία), έλαβαν αποτελεσματικά μέτρα για τη διόρθωση του ελλείμματος εντός των χρονικών ορίων που είχαν τεθεί (από το Συμβούλιο).

«ΠΟΛΙΤΗΣ» ONLINE