Σφαλιάρα για εικονικές χρηματοδοτήσεις

Σφαλιάρα για εικονικές χρηματοδοτήσεις

Ρόλος της Δικαιοσύνης είναι η επίλυση διαφορών και η εφαρμογή των όρων μιας σύμβασης, εφόσον η τελευταία έγινε καλόπιστα. Στην περίπτωση όπου μια σύμβαση έχει κάποιο άλλο «αμφισβητούμενο» στόχο τότε τα Δικαστήρια αποφεύγουν να παρέμβουν.

«ΠΟΛΙΤΗΣ» ONLINE