Η Κύπρος έλαβε αποτελεσματικά μέτρα

Το Συμβούλιο ECO-FIN αναμένεται να συμφωνήσει αύριο με την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται πρόσθετη δράση στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος για την Κύπρο, τη Μάλτα, το Βέλγιο και την Πολωνία.

http://www.thessalonikitv.gr/content/uploads/2012/01/ECOFIN-PRESSER.jpg

Αντίθετα με σύσταση της Κομισιόν, το Συμβούλιο θα ενεργοποιήσει το επόμενο στάδιο της διαδικασίας για την περίπτωση της Ουγγαρίας, θεωρώντας ότι δεν έλαβε αποτελεσματικά μέτρα.

Οπως επισημαίνει στο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου ECO-FIN, η Κομισιόν θεωρεί ότι με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες και οι 4 χώρες (Κύπρος, Βέλγιο, Μάλτα, Πολωνία), με τις ενέργειές τους έχουν επιτύχει επαρκή πρόοδο όσον αφορά τη διόρθωση των ελλειμμάτων τους ενός του χρονικού πλαισίου που όρισε το Συμβούλιο Υπουργών.

Στο κείμενο υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία περί υπερβολικού ελλείμματος ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2010, όταν το Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση για τη λήψη διορθωτικών μέτρων. Το Συμβούλιο είχε εκτιμήσεις τότε ότι υφίστανται ειδικές περιστάσεις στην Κύπρο οι οποίες το 2009 οδήγησαν σε ύφεση για πρώτη φορά στα τελευταία 35 χρόνια και οι οποίες δικαιολογούσαν την διόρθωση του ελλείμματος μεσοπρόθεσμα. Σύμφωνα με κυπριακά στοιχεία που κοινοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2010 το έλλειμμα έφτασε στο 6,1% το 2009. Στη σύσταση του Ιουλίου 2010 το Συμβούλιο κάλεσε την Κύπρο να διασφαλίσει ετήσια δημοσιονομική προσπάθεια κατά μέσο όρο τουλάχιστον 1,5 του ΑΕΠ για την περίοδο 2010-2012, ώστε να επανέλθει το έλλειμμα κάτω του 3%.

Οπως είχε επισημάνει στις 11 Ιανουαρίου, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιας για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις Ολι Ρεν, η Κύπρος υιοθέτησε πριν από Χριστούγεννα δύο επιπλέον «πακέτα» δημοσιονομικής εξυγίανσης ,προκειμένου να διασφαλίσει τη μείωση του ελλείμματος. «Ηταν δύο πολύ ουσιαστικές αποφάσεις με τις οποίες θα μειωθεί το έλλειμμα στο τέλος του 2012 από 4,9% που προέβλεπε η Κομισιόν το Φθινόπωρο, σε 2,7% του ΑΕΠ. «Αυτό δείχνει την ισχυρή δέσμευση και ικανότητα της Κύπρου να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών», είχε αναφέρει ο κ. Ρεν.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Κομισιόν, η Κύπρος έλαβε τα πιο αποτελεσματικά μέτρα μεταξύ των πέντε χωρών που αφορούσε η διαδικασία περί υπερβολικού ελλείμματος.
ΚΥΠΕ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ-Κύπρος 23/1/2012 2:52:02 μμ

Το Συμβούλιο ECO-FIN αναμένεται να συμφωνήσει αύριο με την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται πρόσθετη δράση στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος για την Κύπρο, τη Μάλτα, το Βέλγιο και την Πολωνία.

Αντίθετα με σύσταση της Κομισιόν, το Συμβούλιο θα ενεργοποιήσει το επόμενο στάδιο της διαδικασίας για την περίπτωση της Ουγγαρίας, θεωρώντας ότι δεν έλαβε αποτελεσματικά μέτρα.

Οπως επισημαίνει στο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου ECO-FIN, η Κομισιόν θεωρεί ότι με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες και οι 4 χώρες (Κύπρος, Βέλγιο, Μάλτα, Πολωνία), με τις ενέργειές τους έχουν επιτύχει επαρκή πρόοδο όσον αφορά τη διόρθωση των ελλειμμάτων τους ενός του χρονικού πλαισίου που όρισε το Συμβούλιο Υπουργών.

Στο κείμενο υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία περί υπερβολικού ελλείμματος ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2010, όταν το Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση για τη λήψη διορθωτικών μέτρων. Το Συμβούλιο είχε εκτιμήσεις τότε ότι υφίστανται ειδικές περιστάσεις στην Κύπρο οι οποίες το 2009 οδήγησαν σε ύφεση για πρώτη φορά στα τελευταία 35 χρόνια και οι οποίες δικαιολογούσαν την διόρθωση του ελλείμματος μεσοπρόθεσμα. Σύμφωνα με κυπριακά στοιχεία που κοινοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2010 το έλλειμμα έφτασε στο 6,1% το 2009. Στη σύσταση του Ιουλίου 2010 το Συμβούλιο κάλεσε την Κύπρο να διασφαλίσει ετήσια δημοσιονομική προσπάθεια κατά μέσο όρο τουλάχιστον 1,5 του ΑΕΠ για την περίοδο 2010-2012, ώστε να επανέλθει το έλλειμμα κάτω του 3%.

Οπως είχε επισημάνει στις 11 Ιανουαρίου, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιας για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις Ολι Ρεν, η Κύπρος υιοθέτησε πριν από Χριστούγεννα δύο επιπλέον «πακέτα» δημοσιονομικής εξυγίανσης ,προκειμένου να διασφαλίσει τη μείωση του ελλείμματος. «Ηταν δύο πολύ ουσιαστικές αποφάσεις με τις οποίες θα μειωθεί το έλλειμμα στο τέλος του 2012 από 4,9% που προέβλεπε η Κομισιόν το Φθινόπωρο, σε 2,7% του ΑΕΠ. «Αυτό δείχνει την ισχυρή δέσμευση και ικανότητα της Κύπρου να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών», είχε αναφέρει ο κ. Ρεν.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Κομισιόν, η Κύπρος έλαβε τα πιο αποτελεσματικά μέτρα μεταξύ των πέντε χωρών που αφορούσε η διαδικασία περί υπερβολικού ελλείμματος.