Ενίσχυση των προβλέψεων

Ενίσχυση των προβλέψεων

Την εφαρμογή πιο συντηρητικής πολιτικής στο θέμα των προβλέψεων για επισφαλείς χρεώστες αποφάσισε η διοίκηση της Marfin Popular Bank (MPB), εξέλιξη η οποία θα επηρεάσει αρνητικά την κερδοφορία της.