Αναστολή για ένα έτος του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης

Αναστέλλεται για ένα έτος και συγκεκριμένα από 1 Οκτωβρίου 2020 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021 η επιβολή του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση.

Η διάταξη προβλέπεται «με σκοπό τη μείωση της συνολικής επιβάρυνσης των λογαριασμών των τελικών καταναλωτών» στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή μαζί με άλλα έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων από τον κυκλώνα “Ιανό” και την πανδημία.

Το κόστος του μέτρου αυτού ανέρχεται σε 18 εκατ. ευρώ.

Το τέλος αυτό επιβάλλεται, ως ένα από τα μνημονιακά μέτρα, από την 1-6-2016 επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης σε συνδρομητική τηλεόραση και υπολογίζεται ως ποσοστό 10% επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού, περιλαμβανομένου και του πάγιου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Εάν ο λογαριασμός εκδίδεται για περισσότερους μήνες επιβάλλονται τόσα τέλη όσοι και οι μήνες. Στην περίπτωση αυτή, για την εξεύρεση του τέλους, ο λογαριασμός επιμερίζεται σε ίσα μέρη, ανάλογα των μηνών για τους οποίους εκδίδεται, εφόσον από αυτόν δεν προκύπτει διαφορετικός επιμερισμός.

Το τέλος εισπράττεται από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης και αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις, που υποβάλλονται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση κάθε λογαριασμού, ανεξάρτητα από τον χρόνο εξόφλησης του λογαριασμού.

Μοιράσου το άρθρο:

Πηγή