Ο Ιωάννης Κουντούρης μιλάει για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου τραπεζικής αργίας

Ο Ιωάννης Κουντούρης, ως επίσημος νομοθετικός μεταφραστής του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αναλύει τι ακριβώς σημαίνει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου τραπεζικής αργίας.