Το επιτόκιο της Φέντ στο 0% μέχρι το 2014

Η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των Η