«Οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας» -Έρευνα κοινής γνώμης στις δύο χώρες

Τα αποτελέσματα μελέτης που εκπόνησαν από κοινού το ΕΛΙΑΜΕΠ και το Ίδρυμα για την Ανοιχτή Κοινωνία της Αλβανίας (OSFA), με τίτλο «Σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας», παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Με το Πρώτο στην Ευρώπη και τον Κόσμο».

Η μελέτη βασίστηκε σε έρευνες κοινής γνώμης που διεξήχθησαν ταυτόχρονα στις δύο χώρες και οι οποίες καταγράφουν τις αντιλήψεις και τις στάσεις των κοινωνιών τους για τις διμερείς σχέσεις και τις διαφορές, την εικόνα που έχει η κάθε πλευρά για την άλλη, τα σημεία συγκλίσεων και αποκλίσεων, τις θετικές τάσεις, αλλά και τις προκλήσεις που παραμένουν για το μέλλον.

Ιωάννης Aρμακόλας – Επ. Καθηγητής ΠΑΜΑΚ

Η μελέτη βασίστηκε στα αποτελέσματα παράλληλων ερευνών κοινής γνώμης που πραγματοποιήθηκαν από την Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην Ελλάδα και την εταιρία Datacentrum στην Αλβανία.

Οι εν λόγω έρευνες αναδεικνύουν την απόσταση που έχουν διανύσει οι δύο χώρες και οι δύο κοινωνίες στην κατεύθυνση κατανόησης και βελτίωσης των σχέσεων τους και δείχνουν να κτίζεται σταδιακά ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Έτσι, ορισμένα ζητήματα που στο παρελθόν χώριζαν τις δύο κοινωνίες (όπως για παράδειγμα το ζήτημα των Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα) δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα, αλλά ευκαιρία και γέφυρα μεταξύ των δύο λαών. Επίσης, η ελληνική μειονότητα μπορεί να αποτελεί συνδετικό κρίκο των δύο κοινωνιών.

Οι αναφερόμενες έρευνες αποκάλυψαν επίσης και σημεία που χρήζουν προσοχής, περισσότερης ανάλυσης και ανάληψης πολιτικών δράσεων, ώστε να βελτιωθούν περαιτέρω οι σχέσεις των δύο πλευρών. Π.χ., οι δύο κοινωνίες έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για τα βασικά προβλήματα που εμποδίζουν την καλύτερη εξέλιξη των διμερών σχέσεων. Η αλβανική πλευρά εστιάζει στο ζήτημα των θαλασσίων ζωνών και στα θέματα του πληθυσμού των Τσάμηδων, ενώ η ελληνική πλευρά ανησυχεί για τον αλβανικό εθνικισμό και αλυτρωτισμό.

Για την παρουσίαση των σημαντικότερων σημείων της μελέτης καλεσμένος ήταν ο Ιωάννης Αρμακόλας, Επ. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, επικεφαλής του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ και εκ των συγγραφέων της.

Στα πλαίσια αυτά ρωτήθηκε:

-Για την εικόνα που έχει η κάθε κοινωνία ως προς το ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας σήμερα -Για το πως καταγράφονται στις έρευνες οι γνώμες για το ποιος βοήθησε περισσότερο ποιον -Για το αν υπάρχει ικανοποιητική γνώση του ενός λαού για τον άλλο -Για το ποιες κύριες διαφορές και ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις κυριαρχούν στις απόψεις που έχουν οι πολίτες των δύο χωρών -Για το πως καταγράφεται το αν σέβεται η αλβανική κυβέρνηση τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία και το ποια θεωρείται πως είναι η αντιμετώπιση των Αλβανών μεταναστών από την Ελλάδα -Για την γενικότερη εικόνα που έχει ο ένας λαός για τον άλλο – Για το αν ο αλβανικός αλυτρωτισμός/μεγαλοϊδεατισμός αποτελεί σοβαρό ζήτημα για την ισορροπία των Βαλκανίων ή είναι περισσότερο θέμα αφηγήματος πολικών ελίτ και ΜΜΕ.

Π.Π.

Πηγή