Ε.Κ.Τ.: ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟ ΤΟΥ 0,75% ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Σε μείωση του βασικού της επιτοκίου από το 1% στο 0,75% προχώρησε για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε μία προσπάθεια να στηρίξει τη διαρκώς επιδεινούμενη οικονομία της ευρωζώνης. Πέραν των βασικών της επιτοκίων, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε και το επιτόκιο για τις καταθέσεις που δέχεται από τράπεζες της ευρωζώνης από 0,25% στο μηδέν.