Επιστολή στον Λ. Παπαδήμο έστειλαν πανεπιστημιακοί

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Λουκά Παπαδήμο, ζήτησαν με ανοιχτή επιστολή τους προς αυτόν, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Επιστολή στον Λ. Παπαδήμο έστειλαν πανεπιστημιακοί

Αντικείμενο της συνάντησης, αναφέρουν, θα είναι τα θεσμικά και οικονομικά προβλήματα του ακαδημαϊκού και ερευνητικού συστήματος της χώρας.

«Κατά τη διετία που προηγήθηκε, προσπαθήσαμε πολλές φορές να έρθουμε σε επαφή με την πολιτική ηγεσία της χώρας, σχετικά με τα μισθολογικά προβλήματα των ακαδημαϊκών δασκάλων και των ερευνητών, αλλά χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα», αναφέρουν οι πανεπιστημιακοί στην επιστολή τους.

Επίσης, παραθέτουν αναλυτικά τα σχεδιαγράμματα της οικονομικής κατάστασής τους των τελευταίων ετών, σημειώνοντας ότι οι μεταβολές των συνολικών δαπανών για μισθοδοσία, λόγω Μνημονίου, κατά την περίοδο 2009- 2010 είναι: Βουλευτές -9,0%, Δικαστικοί -25,5%, Διπλωματικοί -16,1%, μέλη ΔΕΠ, ΕΠ ΤΕΙ και Ερευνητές -11,7%, Γιατροί του ΕΣΥ -8,1% και Ένστολοι -11,0%.

«Όμως, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι οι συνολικές δαπάνες μισθοδοσίας για την κατηγορία των μελών διδακτικού επιστημονικού προσωπικού ΤΕΙ, ερευνητών κλπ, είναι οι μόνες, που είναι χαμηλότερες, ακόμα και από τα επίπεδα του 2006», επισημαίνουν.

Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι πανεπιστημιακοί είναι η μόνη κατηγορία μεταξύ των κρατικών λειτουργών στην οποία δεν δόθηκαν αυξήσεις τη διετία 2008-2009, ενώ σε άλλες κατηγορίες οι αυξήσεις στους βασικούς μισθούς προσεγγίζουν το 100%.