Γ. Σωτηρέλης στο Πρώτο: Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός μπορεί να επιβληθεί, υπό όρους, σε κατηγορίες εργαζομένων (audio)

Την πεποίθηση ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός μπορεί να επιβληθεί σε κατηγορίες εργαζομένων, υπό όρους που θα εξειδικευτούν νομικά με στάθμιση των συγκρουόμενων δικαιωμάτων, εξέφρασε ο Γιώργος Σωτηρέλης, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων (ως προϊστάμενος του Τμήματος Κοινοβουλευτικών Ερευνών και Μελετών) στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικών Ερευνών και Τεκμηρίωσης (ECPRD), μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8 και στην εκπομπή «Απολύτως Σχετικό» με τον Ανδρέα Παπασταματίου.

Αναφορικά με το εάν ο υποχρεωτικός εμβολιασμός συνάδει ή αντιβαίνει στις προβλέψεις του Συντάγματος, ο κ. Σωτηρέλης διευκρίνισε ότι «δεν υπάρχουν απόλυτα δικαιώματα» αλλά μπορεί να προκύψει «σύγκρουση δικαιωμάτων» και τότε η έννομη τάξη προχωρεί σε στάθμιση δικαιωμάτων.

Ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου τόνισε ότι δεν μπορούμε να περάσουμε σε μία γενική εφαρμογή του υποχρεωτικού εμβολιασμού και σε μέτρα όπως οι απολύσεις, αλλά πρέπει να υπάρξουν νομοθετικές ρυθμίσεις, συγκεκριμένες που θα εξειδικεύουν τον νόμο, για να μην φτάσουμε σε κοινωνικούς αυτοματισμούς. Κατ’ αρχήν ο υποχρεωτικός εμβολιασμός μπορεί να επιβληθεί σε κατηγορίες εργαζομένων, αλλά υπό όρους, υπογράμμισε ο κ. Σωτηρέλης.

Πηγή