Απόφαση σταθμός για αποζημίωση ασφαλισμένης λόγω υπερβολικής καθυστέρησης στην έκδοση της σύνταξής της

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας δικαίωσε ασφαλισμένη η οποία είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη με αφορμή την καθυστέρηση στην έκδοση της σύνταξης της και της επιδίκασε αποζημίωση ύψους περίπου 4.350 ευρώ.

Στην αγωγή της η συνταξιούχος υποστηρίζει ότι πράξεις και παραλείψεις  των οργάνων του e-ΕΦΚΑ ήταν η αιτία να χάσει τμήμα από τη σύνταξή της κατά το χρονικό διάστημα από 9-10-2010  έως 31-8-2012 . Και αυτό γιατί, όπως αναφέρει, αν και δικαιούταν να εισπράττει τη σύνταξή της  από τον Οκτώβριο του 2010 ,λόγω του υπολογισμού του χρόνου της διαδοχικής ασφάλισής της στον εναγόμενο ασφαλιστικό φορέα αυτό έγινε με καθυστέρηση που ξεπέρασε τα τέσσερα χρόνια.

Από την πλευρά του, ο ΕΦΚΑ υποστήριξε ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες και βεβαιώθηκε ο ορθός χρόνος ασφάλισής της.

Το δικαστήριο με την πρωτόδικη απόφαση του (1806/2021) αποφάνθηκε ότι «μπορεί να στοιχειοθετηθεί  αστική ευθύνη  του ασφαλιστικού οργανισμού , εφόσον η καθυστέρηση αυτή  συνδέεται αιτιωδώς  με τη ζημία που υπέστη ο ασφαλισμένος».

Ρεπορτάζ: Ντίνα Τσουκαλά

Πηγή