Ανοίγει ο διάλογος για το φορολογικό

Ο Υπουργός Οικονομικών και αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος

Ο Υπουργός Οικονομικών και αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος

Νέες αλλαγές, στο φορολογικό σύστημα, προωθεί η κυβέρνηση, με αναδιοργάνωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, μείωση των συντελεστών Φ