Μοναδικός υποψήφιος για τις εκλογές στην ΕΠΟ ο Μπαλτάκος

Ο Τάκης Μπαλτάκος θα είναι ο μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του προέδρου στις εκλογές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που θα πραγματοποιηθούν την 1η Ιουνίου 2022.

Η προθεσμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων εξέπνευσε και ο δικηγόρος, που έγινε γνωστός κυρίως μέσω του μπάσκετ, ήταν ο μοναδικός υποψήφιος, προταθείς από 44 (επί συνόλου 55) Ενώσεις.

Η επίσημη ανακήρυξη της υποψηφιότητάς του θα γίνει μετά τον «Έλεγχο Ακεραιότητας», που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά και τον οποίο θα διενεργήσει η Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης

Η ανακοίνωση:

«Ολοκληρώθηκε σήμερα, 15 Απριλίου 2022, η εκ του Καταστατικού (έκδοση 2021) προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, κατόπιν προτάσεων των Μελών της ΕΠΟ, για την εκλογή του Προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Βάσει των άρθρων 23, 26, 38, 39, του άρθρου 9 του Παραρτήματος Γ του Καταστατικού της Ε.Π.Ο, αλλά και των εισερχομένων του Πρωτοκόλλου της ΕΠΟ, ως την προκαθορισμένη ώρα λήξης της παραπάνω προθεσμίας απεστάλησαν συνολικά 44 προτάσεις Μελών της Ε.Π.Ο, οι οποίες αφορούσαν στην πρόταση υποψηφιότητας του κ. Παναγιώτη Μπαλτάκου του Δημητρίου.

Το σύνολο των προτάσεων βρίσκεται ήδη στη διάθεση της Επιτροπής Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης, η οποία καλείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 52 και των Παραρτημάτων Γ και ΣΤ του Καταστατικού να προχωρήσει στον “Έλεγχο Ακεραιότητας”, διαδικασία εκ των παραπάνω αναφερομένων επιβεβλημένη ενόψει της επίσημης ανακήρυξης των υποψηφίων, η οποία υλοποιείται για πρώτη φορά στην ιστορία της Ομοσπονδίας.

Στη διάθεση της ΕΕΔΣ βρίσκεται ήδη και το εκ του Παραρτήματος ΣΤ του Καταστατικού προβλεπόμενο ερωτηματολόγιο προς τον προτεινόμενο υποψήφιο, καθώς και όλα τα σχετικά που όφειλε να καταθέσει ως προαπαιτούμενα για τον έλεγχο έγγραφα.
Η εκλογή του νέου προέδρου της Ε.Π.Ο έχει προγραμματισθεί για την Ειδική Εκλογική Γενική Συνέλευση της 1ης Ιουνίου 2022»
.Πηγή