Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Γ.Γ.Α. και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, για τα ακόλουθα αντικείμενα:

Παροχή τεχνικής συνδρομής από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για τη μελέτη και κατασκευή έργων στις αθλητικές εγκαταστάσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων και την κατά προτεραιότητα ενεργειακή αναβάθμιση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας.

Παραχώρηση προς την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας) έκτασης 40 στρεμμάτων στην Περιοχή Κάτω Αλυκών Λευκάδας, για τη μελέτη και κατασκευή υπερτοπικών αθλητικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να αποδοθεί ένας σύγχρονος χώρος άθλησης για τη Λευκάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση κι επέκταση των αθλητικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, παράλληλα με την αξιοποίηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους.Πηγή